Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Ortaçağ Tarihi.
Ders Kodu: SBÖ259
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Ortaçağ'da doğu-batı uygarlıklarının insanlık tarihine yaptıkları katkıları kavratmak, Ortaçağ Türk-İslam dünyasının önemini öğretmek, Ortaçağ demokrasi hareketleri ve sosyal çalkantılarını kavratmak, Ortaçağ Türk- İslam uygarlığının Rönesans'a katkılarını öğretmek.

Özet İçerik

Orta Çağ’da Avrupa’nın siyasi yapısı; Hristiyanlık ve Avrupa’nın dinî yapısı; din-devlet-bilim ilişkisi (aristokrasi-ruhban sınıfı mücadelesi); Avrupa’nın sosyo-ekonomik yapısı; Orta Çağ Avrupa’sında kültür ve medeniyet (geç Orta Çağ Avrupa’sında bilimsel zihniyetin doğuşu, Endülüs Emevileri'nin bilim ve felsefesinin merkezi Avrupa ve İngiltere bilimi ile etkileşimi, Thomas Aquinas, Roger Bacon); Orta Çağ’da Asya’nın siyasi yapısı; İslamiyet ve Asya’nın dini yapısı; Orta Çağ’da Asya’nın sosyo- ekonomik yapısı; Asya’da eğitim, bilim ve kültür ve medeniyet (Asya’de felsefe, bilim ve maddi medeniyet unsurları).

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1. Ortaçağ dünyası medeniyetlerini zaman ve mekan boyutlarıyla söyleyebilir
2.Ortaçağ dünyasında hakim olan felsefi akımları kavrayabilir
3.Ortaçağ dünyasında medeniyetlerinin sosyal yapısını analiz edebilir
4.Ortaçağ dünyasında medeniyetlerin kültürel yapısını analiz edebilir
5.Ortaçağ dünyasının siyasi yapısını analiz edebilir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Hakkı Dursun Yıldız, Büyük İslam Tarihi 1 ve 2. Cilt, İstanbul, 1986
2.Bahaddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1988.
3.Aydın Taneri, Türk Devlet Geleneği, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1997.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ortaçağ Tarihi İle İlgili Temel Kaynaklar. İslamiyet öncesi Arap Yarımadası’nın Genel Durumu. İslamiyet’in Doğuşu. Hz. Muhammed Devri Olayları
2. Hafta - Teorik
Dört Halife Devri Olayları, Hz. Ebubekir- Hz. Ömer Devri.
3. Hafta - Teorik
Hz. Osman-Hz. Ali Devri Olayları, Emevi Devleti’nin Kuruluşu, Emevi Devleti devri olayları.
4. Hafta - Teorik
Abbasi Devletinin Kuruluşu ve bu dönem olayları.
5. Hafta - Teorik
İslam kültür ve Uygarlığı. Devlet-Merkez Teşkilatı-Ordu Teşkilatı. Ekonomik ve Bilim Hayatı.
6. Hafta - Teorik
Adalet Teşkilatı. İslam Uygarlığının Sonraki Döneme Etkileri. Endülüs Emevi Devleti.
7. Hafta - Teorik
Türk İslam Devletleri-İdil Bulgarları-Karahanlılar-Kuruluş-Gelişme-Yıkılışları.
8. Hafta - Teorik
Gazneliler-Büyük Selçuklular. Kuruluş ve gelişme dönemleri.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
İslami Dönem Türk Uygarlığı. İdil Bulgarları-Karahanlılar-Gazneli-Büyük Selçuklular.
11. Hafta - Teorik
Ortaçağ Batı Dünyası. Kavimler Göçü. Roma?nın Yıkılışı ve Ortaya Çıkan Belirsizlik
12. Hafta - Teorik
Hiristiyanlığın Doğuşu-Yayılışı-Teşkilatı. Kilise Devletinin Kuruluşu.
13. Hafta - Teorik
Feodalite Rejimi Yayılışı.
14. Hafta - Teorik
Bizans Siyası ve Kültür Tarihi.
15. Hafta - Teorik
Bizans Siyası ve Kültür Tarihi.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142484
Ödev42216
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
OÇ-2
4
4
OÇ-3
3
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu