Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Öğretim Programları
Ders Kodu: SBÖ252
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öğrencilerin, değişimin getireceği bireysel ve toplumsal belirsizliklerle baş edebilmeleri için bazı değerlerle donatılmaları bir zorunluluktur. Bu nedenle beceriler yanında değerler de öğretim programlarında yer almaktadır. Böylece Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda öğrencilere bilgilerin doğrudan aktarılması yerine, bilgi ile birlikte beceri ve değerlerin kazandırılması hedeflenmiştir.

Özet İçerik

Sosyal Bilgiler Öğretim Programı; amaç, kapsam, öğrenme-öğretme süreci ve ölçme değerlendirme olmak üzere dört temel öge üzerine inşa edilmiştir. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı’nda yer alan genel amaçlara, öğrenme alanları çerçevesinde ele alınan kazanımlarla ulaşılması benimsenmiştir. Bu bağlamda, kapsam iki boyutta organize edilmiştir; içerik boyutu ve bilişsel boyut. Kapsamın temelini oluşturan içerik, üç ana alandan oluşmuştur. Bunlar bilgi, beceri ve değerdir. Bu üç alan açısından kazanımlar toplamda yedi öğrenme alanı çerçevesinde organize edilmiştir. Öğrenme alanlarında yer alan kazanımlar bilgi, beceri ve değerleri yansıtacak şekilde düzenlenmiş; değer ifadesinin tutumu da yansıttığı kabul edilmiştir. Bu değerlendirmeler kapsamında programlar karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yabancı ülkelerin (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Japonya, Çin) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme. İlköğretimde Hayat ve Sosyal bilgiler öğretiminin amacı, program içeriği, kullanılan yöntem ve teknikler, Ders araç - gereçleri. Taslak bir program hazırlayıp uygulama

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Elif ALADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Program geliştirmenin temel prensipleri konusunda temel bilgileri öğrenir
2.sosyal bilgiler programlarının tarihsel sürecini tanımlar
3.Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarını değerlendirir
4.Sosyal bilgiler eğitiminin diğer ülkelerde ki sürecini kavrar
5.Sosyal bilgiler programlarını karşılaştırır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Bilgili, A. Sinan (Ed.) (2008). Sosyal Bilgilerin Temelleri, Ankara: Pegem
2.afran, M. (Ed.). (2012). Sosyal bilgiler öğretimi. Pegem Akademi.
3.Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara, Pegem Akademi Yayınları
4.SÖNMEZ, Veysel. Hayat Ve Sosyal Bilgiler Öğretimi, Ankara:Anı Yayıncılık, 2005
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin (ABD) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
2. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin (İngiltere, ) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
3. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin ( Fransa) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
4. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin (Almanya) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
5. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin ( Japonya) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
6. Hafta - Teorik
Yabancı ülkelerin ( Çin) hayat ve sosyal bilgiler programlarını inceleme.
7. Hafta - Teorik
İlköğretimde Hayat bilgisi öğretiminin amacı,
8. Hafta - Teorik
İlköğretimde Hayat bilgisi öğretiminin amacı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Program içeriği
11. Hafta - Teorik
Program içeriği
12. Hafta - Teorik
Kullanılan yöntem ve teknikler
13. Hafta - Teorik
Kullanılan yöntem ve teknikler
14. Hafta - Teorik
Taslak bir program hazırlayıp uygulama.
15. Hafta - Teorik
Taslak bir program hazırlayıp uygulama.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Uygulamalı Ders141242
Ödev1055
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
4
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu