Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Vatandaşlık Bilgisi.
Ders Kodu: SBÖ256
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Öncelikle vatandaşlık kültürü modern toplumun önde gelen değeri olup bu doğrultuda hak ve sorumlulukları bilen bireyler yetiştirmek. Türk kültüründeki gelişimi analiz edebilen, küresel derlerle barışık sağlıklı ve mutlu bir toplumun temelini oluşturmak. Bireye, mensup olduğu devleti, devletin yapısını, işleyişini, bağlı olduğu anayasayı ve bu anlamda sorumluluklarını bilen bireyler yetiştirmek.

Özet İçerik

İnsan ve toplum, toplum hayatını düzenleyen kurallar; aile, okul ve çevrede demokratik hayat; devlet ve devlet şekilleri; tarihsel süreç içinde egemenlik anlayışının evrimi; temel hak ve ödevler; anayasa, anayasal kurumlar, anayasal yaşam; Türk devlet geleneği, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel nitelikleri ve yapısı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Müslime GÜNEŞ
Öğrenme Çıktıları
1.İyi bir vatandaş olmanın gereklerini bilir
2.Toplumsal hayatın düzenleyen kuralları bilir
3.Temel hak ve sorumluluklarını bilir
4.Türkiye Cumhuriyeti'nin genel ilkelerini bilir
5.Vatandaşlık kavramını ayrıntısıyla irdeler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Doğanay, İsmail (2005) Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan hakları, Pegem yayıncılık, Ankara.
2.Çiftçi, Ahmet (2008) Vatandaşlık Bilgisi, demokrasi ve İnsan hakları, Gündüz yayıncılık, Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İnsan ve toplum. Toplum Hayatını Düzenleyen Kurallar, Ahlak Kuralları
2. Hafta - Teorik
Aile Kavramı ve Ailenin toplumdaki yeri. Türklerde Aile, Ailede demokratik Yapı
3. Hafta - Teorik
Eğitimin temelleri ve okuldaki Demokratik Eğitim
4. Hafta - Teorik
Geleneksel ve Modern toplumda devlet, Vatan, Millet ve egemenlik Kavramları
5. Hafta - Teorik
Genel Demokrasi Kavramı ve Türklerde Demokrasi
6. Hafta - Teorik
Toplumsal Barışa yönelen Tehditler, anarşi, Terör ve Şiddet
7. Hafta - Teorik
Anayasa Kavramı. T.C. Anayasası ve T.C. Anayasasının Temel İlkeleri
8. Hafta - Teorik
İnsan Hakları Kavramı ve Bu Kavramın Gelişmesi
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Kişi Hak ve hürriyetleri. Sosyal ve ekonomik haklar. Siyasi hak ve ödevler
11. Hafta - Teorik
İnsan hakları ile İlgili bildirge ve Sözleşmeler. Uluslararası belgeler
12. Hafta - Teorik
Trafik ve trafik Kültürü
13. Hafta - Teorik
Barış ve hoşgörü kültürü
14. Hafta - Teorik
Hasta Hakları
15. Hafta - Teorik
Genel Bir Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev20510
Bireysel Çalışma1549
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
4
OÇ-2
4
5
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu