Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
Ders Kodu: SBÖ258
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Bu ders, öğrencilerin, Türkiye’nin beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini kavramalarını sağlamak, bu özelliklerin ülkenin jeo-ekonomik ve jeopolitik konumu açısından değerlendirmesini yapabilir duruma gelmelerine katkıda bulunmak ve ülke dış siyasetini belirleyen bu unsurların öneminin farkında olmalarını sağlamak, gelecekte kendi öğrencilerine ülkemizin bütünlüğü ve bağımsızlığını korumaları için gerekli bilinci vermelerini amaçlamaktadır.

Özet İçerik

Nüfus ve özellikleri, göçler, nüfus sayımları, yerleşme, kentleşme ve sorunları, kentlerin sınıflandırılması. Tarım, hayvancılık, ormancılık, madenler ve enerji kaynakları, sanayi, ulaşım, ticaret, turizm.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Sultan BAYSAN
Öğrenme Çıktıları
1.Coğrafyanın birden daha fazla dalının olduğunu öğrenir
2.İnsan ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşimini öğrenir
3.Nüfusun yeryüzündeki dağılımını öğrenir
4.Nüfus artışı ve özelliklerini kavrar
5.Beşeri Coğrafyada yerleşme kavramını öğrenir
6.Yerleşme özelliklerini kavrar
7.Doğal kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasındaki karşılıklı etkileşimini öğrenir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.ATALAY İbrahim (1999) Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafya, Ege Üniv Basımevi, İzmir
2.BAŞOL Koray (1995) Demoğrafi, Anadolu Matbaası, İzmir
3.TÜMERTEKİN Erol ÖZGÜÇ Nazmiye (1997) Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür ve Mekan, Çantay Kitabevi, İstanbul
4.TÜMERTEKİN Erol ÖZGÜÇ Nazmiye (1997) Ekonomik Coğrafya: Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin işlenişi Giriş: Türkiye'nin Genel Coğrafi Konumu ve Özellikleri
2. Hafta - Teorik
Jeopolitik kavramı - Jeopolitik Görüşler Beşeri Ekonomik Coğrafya Kavramları
3. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası Türkiye’nin Nüfusu
4. Hafta - Teorik
Türkiye’de Yerleşme
5. Hafta - Teorik
Türkiye’de Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık
6. Hafta - Teorik
Türkiye’de Madencilik ve Enerji Kaynakları
7. Hafta - Teorik
Türkiye’de Sanayi I
8. Hafta - Teorik
Türkiye’de Sanayi II
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
10. Hafta - Teorik
Türkiye’de Ulaşım Türkiye’de Ticaret
12. Hafta - Teorik
Türkiye’de Çevre Sorunları
13. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Jeopolitik Özellikleri
14. Hafta - Teorik
Matematik ve Özel Konum Özellikleri
15. Hafta - Teorik
Matematik ve Özel Konum Özellikleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Seminer1%10
Ödev1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev2228
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
5
5
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
5
5
OÇ-6
5
5
4
OÇ-7
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu