Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Osmanlı Tarihi I
Ders Kodu: SBÖ351
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Kuruluşundan XVIII. Yüzyıla kadarki dönemde Osmanlı Devleti’nin siyaset, ekonomi, kültür ve medeniyeti alanlarındaki gelişmelerin irdelenmesi çalışmalarından hayatımızda kullanabileceğimiz ve yararlanabileceğimiz bilgi, beceri ve davranışları edinmek

Özet İçerik

Kuruluşundan (1299) Küçük Kaynarca Antlaşması’na (1774) kadar Osmanlı Devleti’nin, siyaset, ekonomi, kültür ve medeniyeti alanlarındaki gelişmelerin irdelenmesi: Osmanlı Beyliği’nin kuruluşu, uç kültürü, beyliği genişlemeye iten etkenler, Türk birliğinin sağlanması çabaları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ve İslam Ülkeleri’ndeki fetihleri, fetihlerin yeni coğrafyalarda yarattığı etkiler, Osmanlı Devleti’nin merkez ve taşra teşkilat yapısı, kültür ve medeniyeti, maliye teşkilatı, denizciliği, ekonomik ve sosyal hayatı.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Osmanlı Devleti’nin Türk ve Dünya tarihindeki yeri ve önemini anlarlar
2.Günümüz dünya sorunlarının çözümüne yarayacak düşünce, fikir ve bilgi temellerini Osmanlı Tarihi inceleme çalışmalarından çıkarırlar
3.Osmanlı Devleti’nin dünya medeniyetine yaptığı katkıları ve etkileri öğrenirler
4.Milli Tarih ve ferdiyet bilinci kazanırlar
5.Osmanlı Devleti’nin Dünya tarihindeki etkisini fark eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimata Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000.
2.İPŞİRLİ, M., Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Editör: E. İhsanoğlu, İstanbul 1994.
3.KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, 2.Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1984.
4.MENAGE, V.L., Osmanlı Tarihçiliğinin Başlangıcı, İÜ EF Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:9 (İstanbul 1978),s. 227-240.
5.UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu Karakoyunlu Devletleri, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1984.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Osmanlı tarihi ve uygarlığını bilmenin, tanımanın önemi
1. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
2. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu hazırlayan etkenler ve beyliğin ortaya çıkışı
2. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
3. Hafta - Teorik
Küçük bir beylikten cihan devleti olmaya giden yol; Fetih siyaseti ve genişlemeyi sağlayan etkenler
3. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
4. Hafta - Teorik
Kuruluştan 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar gelişen önemli siyasi ve idarî olaylar
4. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
5. Hafta - Teorik
Kuruluştan 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar gelişen önemli siyasi ve idarî olaylar
5. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
6. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça Antlaşması’ndan 1768–1774 Osmanlı Rus savaşı ve Kırım’ın elden çıkmasına kadar genel siyasî durumu
6. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
7. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça Antlaşması’ndan 1768–1774 Osmanlı Rus savaşı ve Kırım’ın elden çıkmasına kadar genel siyasî durumu
7. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
8. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin Türk ve dünya tarihindeki yeri ve önemi
8. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
10. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyeti, bıraktığı izler ve tesirler; sanatı, mimarisi, zanaatı
10. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
11. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin kültür ve medeniyeti, bıraktığı izler ve tesirler; sanatı, mimarisi, zanaatı
11. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
12. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin yetiştirdiği âlimler ve eserleri
12. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
13. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin klasik dönem devlet teşkilatı, maliyesi, ekonomisi ve toplum yapısı
13. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
14. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin Yönetiminde buhranlar ve sonuçları
14. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
15. Hafta - Teorik
Osmanlı Devleti'nin 1699 Karlofça Antlaşması’ndan 1768–1774 Osmanlı Rus savaşı ve Kırım’ın elden çıkmasına kadar genel siyasî durumu
15. Hafta - Ön Hazırlık
AKÇURA, Yusuf, Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri (XVIII. ve XIX. asırlarda), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1985. GÖYÜNÇ, Nejat, Osmanlı Devleti’nde Taşra Teşkilatı (Tanzimat'a Kadar), Osmanlı Özel Sayısı I, Siyaset ve Teşkilat, Ankara 2000 GÜLER, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Orta Karadeniz Bölgesinde Eşkıyalık Hareketleri, Osmanlı Araştırmaları, XV (İstanbul 1995), s. 187-219. HALAÇOĞLU, Yusuf, XIV-XVII Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yay., Ankara 1991. KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, IV. Cilt: Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), 2. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1983. ORTAYLI, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yılı, Hil Yayın, İkinci Bası, İstanbul (Tarihsiz: ikinci Önsöz 1987). UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi (Karlofça Anlaşmasından XVIII. Yüzyılın Sonlarına Kadar), IV. Cilt / 1. Bölüm, 3. Baskı, TTK Basımevi, Ankara 1982.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Yarıyıl Sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%20
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
Ödev1%10
Dönem Ödevi1%10
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140570
Dönem Ödevi50210
Ara Sınav101010
Dönem Sonu Sınavı101010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
OÇ-2
5
3
OÇ-3
3
3
OÇ-4
3
3
OÇ-5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu