Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Öğretimi I
Ders Kodu: SBÖ355
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Sosyal bilgiler dersi öğrencilerine öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Özet İçerik

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mavi AKKAYA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
2.Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar
3.Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular
4.Sosyal Bilgiler Öğretiminin tarihçesini bilir
5.Sosyal Bilgiler Öğretiminin amaçlarını ve önemini kavrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2018), Ankara: MEB Yayınları.
2.Dilek (2016). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara. -Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir
3.an (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık
4.Öztürk ve Dilek (2002). Hayat bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Pegem A yayıncılık
5.Erginer (2004). Öğretimde planlama ve uygulama. Öğreti. PegemA Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Geçmişten Günümüze Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Tanımlar Ve Mantıksal Yapı
2. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Disiplinler Arası Yaklaşım, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar -Küreselleşme Ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Üzerine -Çokkültürlülük ve Sosyal Bilgiler -Çokkültürlülük ve Kültürlerarası kavramlarından kültürlerarası eğitime.
3. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar -Değerler Eğitimi -Vatandaşlık Ve Sosyal Bilgiler
4. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar --Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Sosyo-Kültürel Eğitim -İnsan Hakları Eğitimi, -Topluma Hizmet Yoluyla Öğrenme
5. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Problem Çözme -Sosyal Bilgiler Eğitiminde Eleştirel Düşünme -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme
6. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yansıtıcı Düşünme --Empatik Düşünme Becerisi
7. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgilerde Düşünme Gelişimi Ve Öğrenme -Coğrafi Düşünme Ve Gelişimi -Sosyal Bilgiler Dersleri İçin Bir Medya Okuryazarlığı Konusu: Medyadaki Bilginin Güvenilirliği
8. Hafta - Teorik
İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programı -Sosyal Bilgiler, Topluma Hizmet Ve Vakıflar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav 1
10. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı -Sosyal Bilgiler Öğretimi Ve Ders Kitapları -Sosyal Bilgilerde Müze Ve Tarihi Mekânlar İle Eğitim -Sosyal Bilgiler Derslerinde Film Ve Analizleri İle Uygulanabilecek Öğretim Faaliyetleri
11. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Sosyal Bilgilerde Drama --Sosyal Bilgilerde Teknoloji Kullanımı, Teknoloji Destekli Sosyal Bilgiler Öğretimi
12. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Materyal Tasarımı, Teknoloji Ve Çevre -Dijital Topluluk Haritaları İle Coğrafi Araştırma -Sosyal Bilgiler Öğretiminde Teknolojinin Bir Yansıması: Paylaşım Siteleri
13. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılan Öğretim Strateji, Yöntem Ve Teknikler
14. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgilerde Ölçme ve Değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150230
Uygulamalı Ders140570
Ödev50525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
3
OÇ-2
2
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
5
4
OÇ-5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu