Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Edebiyat
Ders Kodu: SBÖ354
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebi metin kullanmanın önemini kavramak. Sosyal bilgiler öğretiminde sözlü ve yazılı edebi metin kullanma becerisini kazanmak. Sosyal bilgiler öğretiminde kullanılacak sözlü ve yazılı edebi materyalleri tanıtmak.

Özet İçerik

Edebi metinler ve türleri; mitler, destanlar, efsaneler, seyahatnameler, siyasetnameler, menakıbnameler, gazavatnâmeler, tarihi romanlar, masallar, hikâyeler, türküler, kâşif günlükleri, şiirler, anılar, denemeler, kısa hikâyeler (anekdotlar) , biyografiler, mektuplar vb.’nin sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Yüksel GİRGİN
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
2.Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar
3.Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular
4.Alan bilgisinin, mesleki becerilerinin ve öz yeterliliğini
5.Sosyal Bilgilerde Sözlü ve Yazılı Metinleri Öğrenme Ortamında Etkin Kullanır
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Öztürk, Cemil ve Otluoğlu, Rahmi. (2002). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Edebi Ürünler ve Yazılı Materyaller, PegemA Yayın. Ankara
2.Arvas, Ahmet Sırrı (2004). Mucibince Amel Oluna / Hikaye Tadında Osmanlı, Tarih Düşünce Kitapları. İstanbul.
3.Şeker, Mustafa (2018). Değer Sizseniz Değer Sizsiniz. Babıali Kültür Yayıncılık, İstanbul.
4.Oral, Ertuğrul (2002). Tarihimizden nükteler, Veli Yayınları. İstanbul.
5.Kaplan, Mehmet.(1995) Hikâye Tahlilleri, Dergah Yayın. İstanbul.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Edebi metin kavramının açıklanması
2. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden mitlerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
3. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden destanların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
4. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden efsanelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
5. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden seyahatnamelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
6. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden siyasetnamelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
7. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden menâkıbnâmelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
8. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden Tarihi romanların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden masalların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
11. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden hikâyelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
12. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden günlüklerin ve anıların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması Kısa sınav
13. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden şiirlerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
14. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden deneme ve hikâyelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması, Sözlü ve yazılı edebi metinlerden biyografi ve mektupların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
15. Hafta - Teorik
Sözlü ve yazılı edebi metinlerden deneme ve hikâyelerin incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması, Sözlü ve yazılı edebi metinlerden biyografi ve mektupların incelenmesi ve sosyal bilgiler öğretiminde kullanılması
16. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev1224
Dönem Sonu Sınavı1224
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
4
OÇ-3
5
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
3
3
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu