Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Öğretimi II
Ders Kodu: SBÖ358
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 3
Uyg.: 0
Kredi: 3
Laboratuvar: 0
AKTS: 5
Amaç

Sosyal bilgiler dersi öğrencilerine öğretmenlik mesleğinin gerekliliklerini tanıtmak ve zaman içinde kendi öğretmenlik stillerini geliştirmelerine yardımcı olmak.

Özet İçerik

Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanma, grafik ve tablo okuma becerilerinin geliştirilmesi, görsel materyal ve doküman kullanımı, sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalardan yararlanma, güncel olayların kullanımı ve katkıları, çevre incelemelerinin planlanması, müze eğitimi, soru sorma ve teknikleri, çağdaş değerlendirme uygulamaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Elif ALADAĞ
Öğrenme Çıktıları
1.Sosyal bilgiler öğretim programının vizyonunu ve programı etkileyen eğitim felsefelerini bilir.
2.Programın öğrenme alanları altında yer alan kazanımların doğasını kavrar
3.Bu kazanımlara yönelik öğretim faaliyetleri hazırlar ve uygular
4.Sosyal Bilgiler Öğretiminin amaçlarını ve önemini kavrar
5.Sosyal Bilgiler Öğretiminin tarihsel sürecini bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (2018), Ankara: MEB Yayınları
2.-Dilek (2016). Sosyal Bilgiler Öğretimi, Pegem Akademi, Ankara
3.Açıkgöz (1998). Etkili öğrenme ve Öğretme. İzmir
4.Tan (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem A yayıncılık
5.Özden (2003). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemA Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ders gruplarının oluşturulması ve öğretim programındaki konuların dengeli bir şekilde öğrencilere dağıtılması… Ders planının sunulması...
2. Hafta - Teorik
Bu haftada örnek sosyal bilgiler öğretimi materyallerinin incelenmesi, daha önceden kayıt altına alınmış video çekimlerinden örneklerin izlenmesi (izni alınmış kayıtlar) ve tartışmaya sunularak değerlendirilmesi.
3. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması.
4. Hafta - Teorik
Görsel materyal ve doküman kullanarak; sözlü tarih çalışmaları, belirli gün ve haftalar, güncel olayların ele alınış biçimlerinin öğretimi…
5. Hafta - Teorik
Sosyal bilimlere ait disiplinlerin metodolojik çalışma usullerinin ele alınması
6. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler medya okuryazarlığı. Medyadaki bilgilerin güvenilirliği…
7. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler, Topluma hizmet ve Vakıflar, İnsan Hakları
8. Hafta - Teorik
Sosyal bilgiler eğitiminde bilgisayar ve internetten yararlanarak; grafik ve tablo okuma becerilerini kullanarak; görsel materyal ve doküman kullanarak sunum yapılması.
9. Hafta - Teorik
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Öğrenme stilleri modelleri ve özellikleri… Sosyal bilgiler öğretiminde öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli eğitim öğretim uygulamaları ve önemi.
11. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler öğretiminde tarih, coğrafya konularının öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli öğretimi. Örnek Uygulamalar…
12. Hafta - Teorik
Sosyal Bilgiler öğretiminde sosyal bilimlere ait diğer disiplinlerin öğrenme stilleri ve bireysel farklılıklar temelli öğretimi. Örnek Uygulamalar…
13. Hafta - Teorik
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı
14. Hafta - Teorik
Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu, Sosyal Bilgiler öğretiminde ölçme ve değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu, Sosyal Bilgiler öğretiminde ölçme ve değerlendirme
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders2505125
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)125
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
3
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
2
4
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu