Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Afetler ve Afet Yönetimi
Ders Kodu: SBÖ451
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Deprem başta olmak üzere doğal ve çevre kirlenmesi ve iklim değişikliği başta olmak üzere insan kaynaklı pek çok afete gebe olan Dünyamız ve Türkiye’de afetler konusunda bilinçli eğitimciler yetiştirmek.

Özet İçerik

Afet ve risk kavramları; afet, risk ve zararlarının azaltılması; afet eğitimleri ve önemi; afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi; doğal ve beşeri afetler; afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri; iklim değişikliği ve meteorolojik afetler; Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği, afet yönetiminde etkinlik; afet yönetimi döngüsü, afet terminolojisi; afet yönetiminde koordinasyon, acil ve afet koordinasyon merkezleri; afet yönetiminde etik değerler, proje sunumları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Doğal çevre sorunu olarak afetleri tanır ve önemini kavrar
2.Doğal afetleri tanır ve çevre sorunlarının önemini kavrar
3.Mekânda meydana gelen olaylar arasında ilişki kurar ve yorumlar
4.Risk (tehlike) yönetimi oluşturan faaliyetlerin nasıl yürütüleceğini göreceli önemleriyle birlikte tartışır.
5.Mevcut coğrafi bilgilerini değerlendirir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Ertek, A. Türkiye’de Doğal Afetler, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği,7. Bölüm, Editör: Meryem Hayır Kanat, Nobel,2016
2.Garipağaoğlu, N. Türkiye’nin başlıca Çevre Sorunları, Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği,17. Bölüm, Editör: Meryem Hayır Kanat, Nobel,2016
3.Özgür Önder, Murat Yaman, Afet Yönetimi, Ekin Kitabevi, 2017
4.Smith, K., Enviromental Hazards, Assessing Ring and Reducing Disaster, Second Edition, 1996, London
5.ŞAHİN Cemalettin. Türkiye Afetler Coğrafyası, Gazi Üniversitesi Yayın No:172, Gazi Eğitim Fakültesi Yayın No:21, 1991,Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Giriş, kaynaklar, araç ve gereçler, Afet ve risk kavramları
2. Hafta - Teorik
Doğal Afetler: Tabaka Kaynaklı Afetler; Heyelanlar, Seller
3. Hafta - Teorik
Doğal Afetler: Tabaka Kaynaklı Afetler; Depremler ve volkanlar
4. Hafta - Teorik
İlkim Kökenli Doğal Afetler: Çığlar, Don olayları, Sel-taşkın olayları, Dolu, tipi
5. Hafta - Teorik
İlkim Kökenli Doğal Afetler: Kuraklık, Fırtına, Sis, Yıldırım, Doğal orman yangınları
6. Hafta - Teorik
İnsan Kaynaklı Afetler: İlkim Değişikliği
7. Hafta - Teorik
İnsan Kaynaklı Afetler: Çevre Sorunları; su, hava, toprak kirlenmesi
8. Hafta - Teorik
İnsan Kaynaklı Afetler: Çağdaş mülteci sorunları
9. Hafta - Teorik
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Afet eğitimleri ve önemi
11. Hafta - Teorik
Afetlere hazırlık, afetlere müdahale, afet iyileştirmesi
12. Hafta - Teorik
Afetlerin sürdürülebilir kalkınmadaki etkileri
13. Hafta - Teorik
Türkiye’de ve dünyada afet zararlarını azaltma çalışmaları; deprem yönetmeliği
14. Hafta - Teorik
Afet, risk ve zararlarının azaltılması
15. Hafta - Teorik
Afet, risk ve zararlarının azaltılması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders150345
Uygulamalı Ders40520
Ödev101010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
5
5
4
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu