Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sanat ve Müze Eğitimi
Ders Kodu: SBÖ453
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Estetik, yaratıcılık, sanat eleştirisi ve sanat tarihi gibi kavramların tanımlanması; başlangıcından günümüze değin farklı kültürlerde ve dönemlerde ortaya konan sanat eserlerinden örneklerin incelenmesi

Özet İçerik

çağdaş bir sanat ve estetik anlayışı; müze ve müzenin işlevi; sosyal bilgilerde müzenin eğitim amaçlı kullanımının önemi; müzede sosyal bilgiler öğretimi uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Sanatta ve estetik ilişkisini açıklar.
2.Estetik algının değişkenliğini örnekler.
3.Sanat eserini estetik açıdan analiz edebilir
4.Sanatın Sosyal Bilimler alanıyla olan ilişkisini ve katkılarını değerlendirebilir.
5.Sanatla ilişkilenmenin sosyal varlık olan insanın yaşamındaki önemini kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.İsmail Tunalı, Estetik
2.Nejat Bozkurt, Sanat ve estetik Kuramları
3.Hülya Yetişken, Estetiğin ABC’si
4.Ernst H. Gombrich, Sanatın Öyküsü
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Estetik kavramının ortaya çıkışı , Antikitede sanat ve estetik ilişkisi: Platon, Pisagor ve Herakletios’un tartışmaları
2. Hafta - Teorik
Hristiyanlık öncesi pagan dünyada sanat ve estetik olgunun Roma İmparatorluğu heykel örnekleri üzerinden değerlendirilmesi
3. Hafta - Teorik
Erken Hristiyanlık sürecinde İstanbul’da ortaya çıkan sanat yapıtları
4. Hafta - Teorik
Ortaçağ dünyasına genel bakış ve sanat üretiminde anonimleşme (9.-11.yy)
5. Hafta - Teorik
Skolastik felsefede sanatın yeri (11-14.yy)
6. Hafta - Teorik
Ortaçağda İslam dünyasında sanat ve felsefe ilişkisi Buhara’dan İspanya’ya etkileşimler
7. Hafta - Teorik
Rönesans estetik algısının ortaya çıkışı, matematik ve sanat ilişkisi (15.yy)
8. Hafta - Teorik
Aynı çağın iki büyük ustası: Michelangelo ve Mimar Sinan (16.yy)
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Sanatta Klasikten Neoklasiğe Kant’ın estetik anlayışı (17-18.yy)
11. Hafta - Teorik
Sanayileşmeyle gelen Yeni Sanat Akımı (Art Nouveau) (19.yy)
12. Hafta - Teorik
20.yüzyılın ilk yarısında Sanat ve Estetik ilişkisi: Soyut sanat anlayışı
13. Hafta - Teorik
20. yüzyılın ilk yarısında Sanat ve Estetik ilişkisi: Soyut sanat anlayışı
14. Hafta - Teorik
1950 Sonrası sanat teorileri, Bienal kavramı ve çağdaş sanat örnekleri
15. Hafta - Teorik
1950 Sonrası sanat teorileri, Bienal kavramı ve çağdaş sanat örnekleri
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev1088
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
5
OÇ-3
4
OÇ-4
4
5
OÇ-5
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu