Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I.
Ders Kodu: SBÖ457
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Birinci Dünya savaşı öncesi dönemden başlayarak Cumhuriyet'in kuruluşu ve inkılaplar dâhil Cumhuriyet dönemi olaylarını incelemek.

Özet İçerik

Birinci Dünya Savaşı ve sonuçları; Mondros Ateşkesi ve sonuçları; Kurtuluş Savaşı'nın örgütlenme aşamaları; TBMM’nin açılması, isyanlar, cepheler, saltanatın kaldırılması; Lozan Barış Antlaşması; devrimler; dış politika; Atatürk İlkeleri ve çok partili yaşama geçiş.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Tarih, coğrafya, sosyoloji ve vatandaşlık bilgilerini tanır ve sosyal bilgiler eğitiminde kullanır.
2.Sosyal bilgiler eğitimi alanında eğitim problemlerini tanımlar, modeller ve çözer.
3.Sosyal bilgiler eğitimi alanında tanımlanmış bir hedef doğrultusunda süreci çözümler ve tasarlar.
4.Küresel ve toplumsal çerçevede eğitim problemlerinin özellikle sağlık, güvenlik ve çevre konularına etkilerini saptayarak kapsamlı bir eğitim verir.
5.Sosyal bilgiler eğitimi alanında verileri çözümler, özel öğretim yöntemlerini uygular ve sosyolojik perspektif kazanır ve toplumsal olayları yorumlar.
6.Kültürel değerlerini bilir ve uygulamasını gözetir.
7.Eğitim uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanır.
8.Eğitim uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapar.
9.Eğitim uygulamalarında bağımsız davranır, inisiyatif kullanır ve yaratıcı davranış sergiler.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-1, 2,
2.Rıfat Uçarol, XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1995
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e I
2. Hafta - Teorik
Birinci Dünya Savaşı nedenleri
3. Hafta - Teorik
Birinci Dünya savaşında Cepheler
4. Hafta - Teorik
Mondros Ateşkes Antlaşması
5. Hafta - Teorik
Cemiyetler ve Milli Mücaedeleye hazırlık
6. Hafta - Teorik
Kongreler
7. Hafta - Teorik
TBMM’nin açılması
8. Hafta - Teorik
İsyanlar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Milli Mücadele ve cepheler
11. Hafta - Teorik
Saltanatın kaldırılmas
12. Hafta - Teorik
Lozan
13. Hafta - Teorik
Atatürk İlkeleri ve çok partili yaşama geçiş.
14. Hafta - Teorik
Atatürk dönemi Türk dış politikası
15. Hafta - Teorik
Atatürk dönemi Türk dış politikası
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev1088
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
5
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
OÇ-6
5
OÇ-7
4
OÇ-8
4
OÇ-9
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu