Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II.
Ders Kodu: SBÖ452
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki toplumsal ve siyasal gelişmeleri kavrama

Özet İçerik

1919’dan 1945’e kadar Türkiye Cumhuriyeti’nde siyasi ve toplumsal yaşamdaki gelişmeler nelerdir?

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türkiye Cumhuriyetinin, 1945-2016 yılları arasındaki siyasal gelişmeleri kavrar
2.Türkiye Cumhuriyetinin, 1945-2016 yılları arasındaki toplumsal alandaki problemleri kavrar
3.Türkiye Cumhuriyetinin, 1945- 2019 yılları arasındaki kültür değişmeleri kavrar
4.Türkiye Cumhuriyetinin, Dünya Toplumunda önemini fark eder
5.Türkiye Cumhuriyetinin, 1945-2019 yılları arasındaki uluslararası konumunu kavrar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.TURAN, Refik vd., T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Ankara: Gazi Kitabevi,1999.
2.Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 2000
3.LEWİS, Bernard Modern Türkiye’nin Doğuşu, Çev: Metin Kıratlı, TTK, Ankara, 2000
4.KINROSS, Lord. Atatürk: Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Çev: Necdet Sander, Altın Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul, 1994
5.GÖZE, Ayferi. Türk Kurtuluş Savaşı ve Devrimi Tarihi, Beta Yayınları, İstanbul, 2000
6.GOLOĞLU, Mahmut. Cumhuriyet’e Doğru(1921–1922). Ankara, 1971
8.EROĞLU, Hamza Türk İnkılâp Tarihi, SavaĢ Kitap ve Yayınevi, Ankara, 1990
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Atatürk'ün Ölümü Sonrası Siyasal Liderlik Sorunu ve II. Dünya Savaşında Türkiye
2. Hafta - Teorik
İsmet İnönü Dönemi(1938-1950): İç Politikadaki Gelişmeler
3. Hafta - Teorik
İnönü Döneminde Dış Politikadaki Gelişmeler
4. Hafta - Teorik
Demokrat Parti Hükumeti(1950-1960)
5. Hafta - Teorik
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ve Sonuçları
6. Hafta - Teorik
1961-1971 Yılları Arası İç ve Dış Politikadaki Gelişmeler
7. Hafta - Teorik
1971-1980 Yılları arasındaki İç ve Dış Politikadaki Gelişmeler: 12 Mart Askeri Muhtırası ; 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı
8. Hafta - Teorik
12 Eylül 1980 Askeri Darbesi: Önemi ve Sonuçları; 1980-1983 Yılları Arası Yeniden Yapılanma
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
Özallı Yıllar: 1983-1989 yılları Arası İç ve Dış Siyasi Gelişmeler
11. Hafta - Teorik
1989-1993 Yılları Arası iç ve Dış Politik Gelişmeler
12. Hafta - Teorik
1993-2002 Yılları Arası iç Politik Gelişmeler
13. Hafta - Teorik
1993-2002 Yılları Arası Dış Politik Gelişmeler
14. Hafta - Teorik
Bugünün Türkiye'si: 2002-2019 Arası Gelişmelerin Bir Değerlendirmesi
15. Hafta - Teorik
Atatürk ve Türkiye: Geleceğe Bakış
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140342
Ödev140228
Ara Sınav1022
Dönem Sonu Sınavı1033
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
5
OÇ-2
4
5
4
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu