Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Karakter ve Değer Eğitimi
Ders Kodu: SBÖ456
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Tarihsel seyir içinde değerlerin gelişimi ve değişimi... Programlarda ve eğitim alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi.

Özet İçerik

Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri Değerler eğitimi dersinin içeriği, Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi, Programlarda değerler. Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi, Değer sınıflamaları, Değer öğretim yaklaşımları, Okulda, ailede ve çevrede değer, Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme, Değerler eğitimi üzerine yalpan bilimsel çalışmaların incelenmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Değişen değerler doğrultusunda kendini sürekli olarak geliştirmesini sağlayacak genel kültür düzeyine sahip olma
2.değerler eğitimine ilişkin bilimsel araştırma yapabilir
3.Değişik kültürlerin farklı değerlerine ilişkin farkındalık ve bu farkındalıkları açıklama becerisine sahip olur.
4.Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi hakkında bilgi edinir
5.Kültür ve Değer ilişkisini bilir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.AYDIN, M. Z., & Gürler, Ş. A. (2012). Okulda değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
2.Aydın, İ. (2018). Eğitim ve öğretimde etik. Pegem Atıf İndeksi, 1-210.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, özellikleri, değerler eğitimi dersinin içeriği
2. Hafta - Teorik
Tarihsel seyir içinde değerler eğitimi
3. Hafta - Teorik
Kültür ve Değer ilişkisi... Kültür hayatımızda milli/manevi değerlerin önemi…
4. Hafta - Teorik
Osmanlı’da ve diğer Müslüman Türk devletlerinin kültür hayatında değer algısı
5. Hafta - Teorik
Geçmişten bugüne sosyal bilgiler programlarında değerler
6. Hafta - Teorik
Örnek etkinlikler ve yeni etkinliklerin üretimi
7. Hafta - Teorik
Değer sınıflamaları, değer öğretim yaklaşımları
8. Hafta - Teorik
Sosyal bilgilerde değerler eğitimi ve değer eğitiminde güncel yaklaşımlar
9. Hafta - Teorik
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Okulda, ailede ve çevrede değer
11. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi ile ilgili proje geliştirme
12. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
13. Hafta - Teorik
Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
14. Hafta - Teorik
Değer anlayışımızda temel kültür kavramları ve yaşayan/kaybolan değerlerimiz. Alınması gereken tedbirler. Devletin ve toplumun sorumlulukları, Değerler hakkındaki projelerin sunulması ve değerlendirilmesi
15. Hafta - Teorik
Değer anlayışımızda temel kültür kavramları ve yaşayan/kaybolan değerlerimiz. Alınması gereken tedbirler. Devletin ve toplumun sorumlulukları, Değerler hakkındaki projelerin sunulması ve değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142370
Ödev1055
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
5
5
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu