Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi
Ders Kodu: EBB289
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Hastanede yatan çocukların eğitimi için gereken bilgi ve becerilere sahip olmak

Özet İçerik

Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, ruhsal durumları; Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim; Hastaneye hazırlayıcı eğitim, teşhis, tedavi ve ameliyata hazırlama; Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlama ve uygulama; Hastane okulları ile ölümcül hastalığı olan çocuklar, aileleri ve personel arasındaki etkileşim.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Hastanede yatan çocukların yaş gruplarına göre gelişim özelliklerini bilir.
2.Hastanede yatan çocukların psikolojik ihtiyaçlarını bilir.
3.Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşimi sağlar.
4.Çocuğu tedaviye veya ameliyata hazırlanma sürecini psikolojik açıdan destekler.
5.Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planı hazırlar ve uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Okyayuz, Ü. H. (1999). Sağlık psikolojisi. Basım, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları
2.Santrock, J. W. (2015). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi: Life-span development. Nobel Akademik Yayıncılık: İstanbul.
3.Gökçen, C., & Çelik, Y. İ. (2011). Bir Eğitim Hastanesi'nde Yatan Hastalar İçin İstenen Çocuk Ve Ergen Psikiyatri Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi. Sakarya Tıp Dergisi, 1(4), 140- 144.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hastanede yatan çocukların eğitimine giriş
2. Hafta - Teorik
Hastanede yatan çocukları yaş gruplarına göre gelişim özellikleri
3. Hafta - Teorik
Hastanede yatan çocukların psikolojik ihtiyaçları, ruhsal durumları
4. Hafta - Teorik
Çocuğun hastalık teşhis süreci
5. Hafta - Teorik
Çocuğu hastaneye yatmaya, tedaviye hazırlama
6. Hafta - Teorik
Çocuğu ameliyata hazırlama
7. Hafta - Teorik
Ameliyat sonrası ihtiyaçlar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Ölümcül hastalığı olan çocuklar
10. Hafta - Teorik
Hastane personeli, çocuk ve aile arasındaki etkileşim
11. Hafta - Teorik
Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
12. Hafta - Teorik
Hastanede yatan çocuklara yönelik oyun, müzik, sanat, drama, matematik, hikâye vb. etkinlik planları
13. Hafta - Teorik
Hastane okulları
14. Hafta - Teorik
Hastane okulları
15. Hafta - Teorik
Dersin değerlendirilmesi
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Okuma121124
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)102
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
OÇ-2
4
5
5
OÇ-3
OÇ-4
4
4
OÇ-5
5
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu