Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Kapsayıcı Eğitim
Ders Kodu: EBB290
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Bu dersin amacı, kapsayıcı eğitim hakkında genel bilgi kazandırmak, kapsayıcı eğitimin kapsamına ilişkin farkındalık oluşturmak, ulusal ve uluslararası alanda kapsayıcı eğitim uygulamalarını incelemektir.

Özet İçerik

Kapsayıcı eğitim, Eğitim hakkı, Formal ve informal eğitim, Formal eğitim dışındaki bireyler, alternatif eğitim uygulamaları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun SERVİ
Öğrenme Çıktıları
1.Kapsayıcı eğitimin kapsamını kavrar
2.Eğitim hakkı, formal eğitim ve informal eğitim kavramlarını kavrar
3.Alternatif eğitim yaklaşımlarını inceler
4.Formal eğitim dışında kalan bireylere ilişkin farkındalık kazanır
5.Kapsayıcı eğitime ilişkin ulusal ve uluslararası uygulamaları inceler
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Akbaba-Altun, S. (2017). UNESCO 2030 Eğitim Hedeflerinin Türk Eğitimi Hedefleri Açısından Analizi, 187- 192. Ankara: Pegem.
2.UNICEF (2016) Towards Inclusive Education. https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/IWP3%20-%20Towards%20Inclusive%20Education.pdf
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Tanıtımı
2. Hafta - Teorik
Kapsayıcı Eğitim: Temel Kavramlar
3. Hafta - Teorik
UNESCO 2030 Hedefleri
4. Hafta - Teorik
Eğitim hakkı
5. Hafta - Teorik
Formal ve informal eğitim
6. Hafta - Teorik
UNESCO ve kapsayıcı eğitim
7. Hafta - Teorik
Formal eğitim dışında kalan gruplar
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Eğitim ve kazanımlara erişim
10. Hafta - Teorik
Formal eğitim dışındaki gruplara eğitim sunma
11. Hafta - Teorik
Alternatif eğitim yaklaşımları
12. Hafta - Teorik
Alternatif eğitim yaklaşımları
13. Hafta - Teorik
Kapsayıcı Eğitim Araştırmaları
14. Hafta - Teorik
Türkiye'de kapsayıcı eğitim uygulamaları
15. Hafta - Teorik
Dünyada kapsayıcı eğitim uygulamaları
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem Sonu Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Okuma120222
Ara Sınav110111
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu