Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama
Ders Kodu: EBB297
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Eğitim Programlarının hazırlanma sürecinde, bireyin gelişimsel ve öğrenme özelliklerini kavrama ve öğrenme faaliyetlerinin temelini oluşturan öğrenmeye ilişkin bireysel farklılıklarla ilgili temel kavram ve ilkelerin kavrama ve söz konusu ilkelere dayalı öğretim tasarımı geliştirme.

Özet İçerik

Öğrenme ve öğretme modelleri, bilişsel, duyuşsal ve kişisel bireysel farklılıklar, öğrenme stratejileri, öğrenme stilleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Nilgün KİRİŞÇİ
Öğrenme Çıktıları
1.Öğrenci, bireysel farklılığın önemini kavrar.
2.Öğrenci, bireysel farklılığı belirleyen bileşenleri analiz eder.
3.Öğrenci, bireysel farklılığa dayalı öğretim programı önerisi geliştirir.
4.Öğrenci, bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı geliştirir.
5.Öğrenci, kendi öğrenme sürecini etkileyen bireysel farklılığını bilir ve kendine dönük strateji geliştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Erden, M. Altun, S., (2006). Öğrenme Stilleri. İstanbul: Morpa Yayınevi.
2.Erden, M., Akman., Y., (2001). Gelişim ve Öğrenme. Anakara: Arkadaş Yayınevi.
3.Senemoğlu, N., (2001). Gelişim Öğrenme ve Öğretim. Ankara,
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Öğrenme nedir? Öğrenmede Bireysel Farklılıklar Nelerdir?
2. Hafta - Teorik
Bireysel Farklılığa Dayalı Öğrenme ve Öğretme Modelleri
3. Hafta - Teorik
Bireysel Farklılığa Dayalı Öğrenme ve Öğretme Modelleri
4. Hafta - Teorik
Öz-düzenleme Becerisi
5. Hafta - Teorik
Motivasyonel Faktörler
6. Hafta - Teorik
Öğrenme Stratejileri Bilişsel Stratejiler, Kaynakları Yönetme Stratejileri
7. Hafta - Teorik
Öğrenme stilleri
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Bilgiyi Algılama ve İşleme Tercihine Göre Öğrenme Stilleri
10. Hafta - Teorik
Doğuştan Gelen Kişilik Özelliklerine Göre Öğrenme Stilleri
11. Hafta - Teorik
Öğrencilerin Yeteneklerine Göre Öğrenme Stilleri
12. Hafta - Teorik
Bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı modelleri
13. Hafta - Teorik
Teorik Bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı modelleri
14. Hafta - Teorik
Bireysel farklılığa dayalı öğretim tasarımı geliştirme
15. Hafta - Teorik
Dersin Değerlendirilmesi
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders144284
Ara Sınav1718
Dönem Sonu Sınavı1718
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
OÇ-2
5
4
4
OÇ-3
5
5
4
OÇ-4
4
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu