Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Türkçe
Ders Kodu: TD200
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Yok
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 2
Amaç

Dersi üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler seçmeli olarak alabileceklerdir. Akademik dil ve yazının özellikleri; akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma; nesnel ve öznel anlatım; akademik metinlerin yapısı ve türleri (makale, rapor ve bilimsel özet vb.); iddia, önerme yazma (bir düşünceyi doğrulama, savunma ya da karşı çıkma); bilimsel raporların ve makalelerin biçimsel özellikleri; rapor yazmanın basamakları; açıklama, tartışma, metinler arası ilişki kurma, kaynak gösterme (atıf yapma ve dipnot gösterme, kaynakça oluşturma); başlık yazma, özetleme, anahtar kelime yazma; bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeler; akademik metin yazma uygulamaları.

Özet İçerik

Türkçe akademik dil ve yazının özelllikleri. Türkçe akademik yazılarda tanım, kavram ve terimlerden yararlanma. Türkçe akademik metinlerin türlerini tanıma. Türkçe bilimsel rapor yazmanın basamaklarını tanıma ve bunları yazabilme. Türkçe akademik metinleri tarayabilme ve kendi yazacağı akademik metinle ilişkilendirebilme. Türkçe akademik metinlerde metin içi ve metin sonu kaynak gösterebilme. Türkçe bir makalenin başlık, özet, anahtar kelime, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler bölümlerini yazabilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Birsen DOĞAR
Öğrenme Çıktıları
1.1. Türkçe akademik yazının dil özelliklerini tanır ve kavrar.
2.Türkçe akademik metinlerin yapısını ve türlerini tanır.
3.Türkçe bilimsel rapor yazmanın basamaklarını (başlık, özet, anahtar kelimeler, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve öneriler) bilir.
4.Türkçe akademik metinlerde metin içi ve metin sonu kaynak göstermeyi bilir.
5.Bilimsel yazılarda dikkat edilecek etik ilkeleri bilir.
6.Türkçe akademik metinleri okuduğunda ve dinlediğinde anlama becerisi edinir.
7.Türkçe akademik metinler yazabilme ve bu metinleri sunacak şekilde konuşma becerisi kazanır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tüfekçioğlu, B. (2018). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Sözcükler. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
2.Karatay, H. (Editör) (2019). Akademik Türkçe. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
3.Kardaş , M. N. ve Koç, R. (Editörler) (2019). Türk Dili II Akademik Yazma. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Akademik Dil ve Yazının Önemi
2. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Tanım, Kavram ve Terimler
3. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Öznellik ve Nesnellik
4. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerin Yapısı ve Türleri
5. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerin Biçimsel Özellikleri
6. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–I: Genel Bilgiler
7. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–II: Başlık, Özet ve Anahtar Sözcük Yazma
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
9. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–III: Giriş Bölümü Hazırlama
10. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–IV: Giriş Bölümlerinde İddia ve Önermeler Yazma
11. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–V: Yöntem Bölümü Hazırlama
12. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–VI: Bulgular Bölümü
13. Hafta - Teorik
Akademik Metin Yazmanın Basamakları–VII: Sonuç, Tartışma ve Kaynakça
14. Hafta - Teorik
Akademik Metinlerde Dikkat Edilecek Etik İlkeler
15. Hafta - Teorik
Genel Tekrar.
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final Sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Bireysel Çalışma2228
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)50
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
OÇ-6
4
4
OÇ-7
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu