Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Demokrasi Tarihi
Ders Kodu: EFS169
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

1. Türk Demokrasi Tarihi nin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olması 2. Osmanlı Devleti nden devralınan siyasal ve demokratik mirasın kavraması

Özet İçerik

Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri; Birinci Meclis, TPCF ve SCF denemeleri, Tek parti döneminde seçimler, bağımsız milletvekilliği, Müstakil Grup; Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyada demokrasi; Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi; Türkiye'de askeri darbeler; Türkiye'de anayasalar; 1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler; Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Türk Demokrasi Tarihi'nin kapsamı ve kaynakları hakkında bilgi sahibi olur
2.Osmanlı Devleti'nden devralınan siyasal ve demokratik mirasın kavrar
3.Cumhuriyetin ilk yıllarındaki modernleşme ve demokrasinin alt yapısını oluşturma çabalarını açıklar.
4.Türkiye'nin demokratikleşme sürecini, Batı'nın demokratikleşme süreciyle kıyaslar.
5. Osmanlı ve Cumhuriyetin demokratikleşme sürecindeki kırılma noktalarını analiz eder.
6.Cumhuriyet döneminde demokrasinin yaşadığı sorunların nedenlerini analiz eder.
7.Türkiye'nin demokrasi tarihini, dünya ve Avrupa ülkeleriyle kıyaslayarak değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), Hil yay., İstanbul, 1996.
2.Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, İletişim yay., c. 1-15.
3.Niyazi Berkes, Siyasi Partiler, Yurt ve Dünya yay., İstanbul, 1946.
4.Ali Birinci, Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Dergah yay., İstanbul, 1990.
5.Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1839-1950, İmge yay., Ankara, 1995.
6.Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi, 1950-1995, İmge yay., Ankara, 1996.
7.Necdet Ekinci, II. Dünya Savaşından Sonra Türkiye de Çok Partili Düzene Geçişte Dış Etkenler, Toplumsal Dönüşüm yay., İstanbul, 1997.
8.Frederick W. Frey, The Turkish Political Elite, The MIT Pres, Cambridge, 1965.
9.Alpay Kabacalı, Türkiye de Gençlik Hareketleri, Altın Kitaplar yay., İstanbul, 1992.
10.Nihal Kara, Türkiye de Çok Partili Sisteme Geçiş Kararının Nedenleri , Yapıt, sayı 8, Aralık 1984-Ocak 1985
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
2. Hafta - Teorik
Demokrasi kavramı, tarihsel kökenleri
3. Hafta - Teorik
Birinci Meclis, TPCF ve SCF denemeleri, Tek parti döneminde seçimler, bağımsız milletvekilliği, Müstakil Grup
4. Hafta - Teorik
Birinci ve İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyada demokrasi
5. Hafta - Teorik
Çok partili hayata geçiş ve Demokrat Parti dönemi
6. Hafta - Teorik
Türkiye'de askeri darbeler
7. Hafta - Teorik
Türkiye'de anayasalar
8. Hafta - Teorik
Türkiye'de anayasalar
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
10. Hafta - Teorik
1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler
11. Hafta - Teorik
1960-1980 arası Türkiye de siyasal ve sosyal gelişmeler
12. Hafta - Teorik
Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları
13. Hafta - Teorik
Türk demokrasisinin sorunları ve imkanları
14. Hafta - Teorik
Genel Değerlendirme
15. Hafta - Teorik
Sunumlar
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ara Sınav1718
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
OÇ-6
4
4
OÇ-7
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu