Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Spss Uygulamalı Temel İstatistik
Ders Kodu: EFS170
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Temel İstatistik bilgisinden yararlanarak istatistik programında ( SPSS) çözümleme yapar.

Özet İçerik

SPSS Kullanımı, İstatistikte temel kavramlar, parametrik ve non parametrik testler

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taha ESER
Öğrenme Çıktıları
1.SPSS’e veri girişi yapar.
2.SPSS’te analiz yöntemi seçebilir.
3.Çeşitli istatistik tekniklerinden hangisini uygulayacağını kavrar.
4.SPSS’te yaptığı çalışmaları raporlaştırır.
5.İstatistik analizi sonucunda elde ettiği verileri nasıl sunacağını kavrar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doç. Dr. Halil TEKİN
2.Test Hazırlama Kılavuzu - Durmuş Ali Özçelik
3.Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Şener Büyüköztürk
4.Assessing Science Understanding, J. J. Mintzes, J. H. Wandersee, J. D. Novak
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Temel istatistik kavramları, veri toplama araçları
2. Hafta - Teorik
SPSS’in kurulumu ve menüler
3. Hafta - Teorik
SPSS’te veri girişi, Verilerin tablolaştırılması
4. Hafta - Teorik
SPSS’te frekans dağılımı, grafik çeşitleri ve çizimi
5. Hafta - Teorik
SPSS’te merkezi eğilim ölçülerinin hesaplanması
6. Hafta - Teorik
SPSS’te normal dağılımın hesaplanması
7. Hafta - Teorik
SPSS’te normal dağılımın hesaplanması
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
9. Hafta - Teorik
Korelasyon
10. Hafta - Teorik
t-testi
11. Hafta - Teorik
Mann Whitney-u
12. Hafta - Teorik
ANOVA
13. Hafta - Teorik
ANOVA
14. Hafta - Teorik
Kruskal Wallis
15. Hafta - Teorik
Raporlaştırma
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders140228
Okuma140228
Ara Sınav1819
Dönem Sonu Sınavı18210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu