Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Çevre Eğitimi
Ders Kodu: SBÖ001
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Temel ekolojik kavramları kavratma. Doğada enerji akışını anlayabilme. Ortak yaşam biçimlerini açıklayabilme. Nüfus artışı ve erozyonun sonuçlarını açıklayabilme. Çevre kirlenmesinin nedenleri ile korunma çabalarını açıklayabilme. Sürdürülebilir bir dünya için neler yapılması gerektiğini açıklayabilme.

Özet İçerik

Temel ekolojik kavram ve ilkeler, ekosistemler, besin zincirleri, besin ağı, habitat, rekabet; ortak yaşam ve karşılıklı yaşama, yaşamın devamı, toprak "biome"ları, enerji akışı, maddenin dolaşımı, nüfus artışı, ekolojik etki, erozyon, ormanların yok olması, kentsel çevreler, davranış kirliliği, çevre kirlenmesi, bataklıklar ve atık su, duyarlı insanların tepkisi, çevreyle ilgili karar verme, toprak ve su kaynakları ve bunların yönetimi, koruma, kültür ve ilkel yaşam, global bakış, ekolojik konu ve sorunlar, çevre duyarlılığı, dünyada çevre duyarlılığıyla ilgili yapılan çalışmalar, kurum ve kuruluşlar

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Temel ekolojik bilgilere sahip olur.
2.Ekolojinin kuralları ve ilkelerini açıklar
3.Çevre sorunları hakkında bilinçlenir.
4.Çevre sorunlarının çözümüne aktif olarak katılır.
5.Dünya´da ve Türkiye´de çevre koruma konusunda yapılan çalışmaları açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Özey, R. 2009; Çevre Sorunları, Aktif Yay, İstanbul Şahin, B.2008;Çevre Bilimi (Çevre İçin Eğitim), MMP Baskı Tesisleri, İstanbul
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekoloji biliminin tanımı, ekoloji biliminin tarihsel gelişimi, ekoloji biliminin konusu ve alt dalları, ekoloji biliminin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, ekoloji biliminin araştırma yöntemleri, çevre biliminin tanımı ve konusu. Ekolojide bazı temel kavramlar, çevre,habitat, biyotop, ekolojik niş,tür, populasyon,biyotop, kommunite, sistem ve ekosistem, biyom, biyosfer, fauna, flora, endemik tür, kozmopolit tür, ekolojik ilişkiler, ekolojinin bazı temel kanunları, minimum kanunu, tolerans kanunu
2. Hafta - Teorik
Çevresel faktörler, cansız faktörler, su, toprak, ışık, sıcaklık, rüzgar, pH, canlı faktörler, canlılarda beslenme şekilleri, ototrof canlılar, heterotrof canlılar, hem ototrof hem heterotrof canlılar, biyolojik ilişkiler, erkek-dişi ilişkileri, koloniler, gruplar, kümeleşme, hayvanlarda sosyal yaşantı, tür içi yaşantı,nötralizm, predasyon, parazitizm, rekabet,mutualizm veya simbiyosis, komesalizm, amensalizm.
3. Hafta - Teorik
Ekosistem, populasyon ve özellikleri, kommunite ve özellikleri, sıralı değişim, üreticiler, tüketiciler, ayrıştırıcılar, besin ağı, ekolojik piramitler
4. Hafta - Teorik
Ekosistemin işlevleri, enerji akımı, madde döngüsü (su, karbon, oksijen, azot, fosfor,kükürt döngüsü) biyolojik birikim, populasyon denetimi.
5. Hafta - Teorik
Büyük ekosistemler ve yeryüzüne dağılışları, karasal ekesistemler (tundralar, ormanlar, stepler, savanlar, çöller), sucul ekosistemler (göller, akarsular, denizler), özel ekosistemler (sulak alanlar, nehir ağızları, mercan kayalıkları)
6. Hafta - Teorik
Çevre sorunları, doğal kaynakların kullanımı sorunu, nüfus artışı sorunu, kentleşme sorunu, enerji sorunu, beslenme sorunu, tarımsal sorunlar
7. Hafta - Teorik
Çevre kirliliği sorunu (hava, su, toprak, radyoaktif, gürültü ve ışık kirlilikleri).
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARASINAV
9. Hafta - Teorik
Çevre sorunlarına çözüm önerileri, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı,nüfus planlaması, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma (güneş enerjisi, rüzgar enerji, jeotermal enerji, biomas enerjisi)
10. Hafta - Teorik
Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal alanların korunması
11. Hafta - Teorik
Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması, doğal alanların korunması
12. Hafta - Teorik
Çevre biliminde yeni yaklaşımlar, sürdürülebilir kalkınma, çevre hukuku, çevre politikası, çevre ekonomisi, çevre sağlığı, ekolojik (organik) tarım, çevresel etki değerlendirilmesi.
13. Hafta - Teorik
Çevre ile ilgili kuruluşlar ve anlaşmalar, Türkiye'de çevre ile ilgili kuruluşlar, çevre ile ilgili uluslararası kuruluşlar, çevre ile ilgili uluslararası anlaşmalar, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası çevre anlaşmaları.
14. Hafta - Teorik
Çevre eğitimi, çevre eğitiminin tarihi, çevre eğitiminin önemi, çevre eğitiminin hedefleri, amaçları ve esasları, örgün eğitim (Okulöncesi dönemde,
15. Hafta - Teorik
GENEL TEKRAR
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
FİNAL
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Bireysel Çalışma52220
Ara Sınav15510
Dönem Sonu Sınavı15510
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)96
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
4
5
4
OÇ-3
5
5
OÇ-4
4
5
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu