Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Harita Bilgisi Ve Uygulamaları
Ders Kodu: SBÖ003
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Haritanın oluşturulmasından çoğaltılmasına kadar kartografik tüm aşamalar (harita yapım tekniği) ve haritanın kullanımı için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak.Haritalardan verimli bir şekilde faydalanabilmek amacıyla, haritalar üzerinde çeşitli yöntem ve teknikleri uygulayabilme becerisini kazandırmak.

Özet İçerik

Temel kavramlar ve tanımlar, Dünya ve Türk haritacılığı, Gerçek projeksiyonlar (Normal, eğik, transversal, teğet ve kesen; düzlem, konik ve silindirik projeksiyonlar), Gerçek olmayan projeksiyonlar, Geodezik projeksiyonların genel özellikleri, Harita yapım aşamaları, Genelleştirme, Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi, Haritaların kullanımı, Haritaların çoğaltımı.Harita çizim elemanları, harita üzerinde uzunluk, alan, eğim hesapları, Harita hazırlama esasları, topografik profil analizleri, yükselti profili, eğim, yamaç analizleri gibi uygulama konuları ile grafik çeşitleri ve çizim esasları

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Dünya ve Türk haritacılık tarihini bilir
2.Yerküre ve koordinatlar sistemini açıklar. Amaca uygun harita projeksiyonu seçer
3.Kartografik gösterim tekniklerinin uygular. Üçüncü boyutun haritada gösterimi uygular. Harita çoğaltım tekniklerini uygular.
4.Farklı alanlarda harita kullanımı karşılaştırır.
5.Haritalar üzerinde alan, uzunluk, hacim ve eğim değerlerini hesap eder
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.BİLGİN, Turgut,1983: Genel Kartoğrafya-I. Bakış Yayınları, İSTANBUL.
2.ZGEN, M.Gündoğdu,1974: Kartografyaya Giriş. İTÜ yay. Sayı:1003, İSTANBUL.
3.UÇAR, D. İPBÜKER, C. BİLDİRİCİ, İ.Ö. 2004, Matematiksel Kartografya. Atlas yay. İSTANBUL.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dünyada ve Türkiyede haritacılığın gelişimi.Projeksiyonlar
2. Hafta - Teorik
Gerçek projeksiyonlar;1-Düzlem projeksiyonlar 2-Konik projeksiyonlar
3. Hafta - Teorik
3-Silindirik projeksiyonlar.Geodezik projeksiyonların genel özellikleri
4. Hafta - Teorik
Harita yapım aşamaları.Genelleştirme
5. Hafta - Teorik
Arazi şekillerinin (topografik yapının) haritada gösterimi.Yükseklik eğrileri (eşdeğer çizgisi )
6. Hafta - Teorik
Haritaların kullanımı. Haritaların çoğaltılması
7. Hafta - Teorik
Harita çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı.Haritaları büyütme ve küçültme teknikleri.Harita üzerinde alan ve uzaklık ölçümleri.
8. Hafta - Teorik
Harita çizim malzeme ve aletlerinin tanıtımı.Haritaları büyütme ve küçültme teknikleri.Harita üzerinde alan ve uzaklık ölçümleri.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Yükselti analizleri
11. Hafta - Teorik
Profil analizleri.Eğim ve yamaç analizleri
12. Hafta - Teorik
Blokdiagramlar. Arazi taslakları
13. Hafta - Teorik
Ödev
14. Hafta - Teorik
Jeomorfoloji haritaları özellikleri ve çeşitleri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
5
4
OÇ-2
5
5
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
4
5
OÇ-5
4
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu