Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi
Ders Kodu: SBÖ005
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğrencilere sınıf yönetimini ve sınıf içi öğrenmelerin temel kavram ve unsurlarını öğretmek.

Özet İçerik

Sınıf organizasyonunu sağlayarak sınıf ortamında sınıf içi iletişimin oluşması ve istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması için gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip olmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Yönetim ve sınıf yönetimi kavramlarını açıklar.
2.Sınıf içi iletişimin nasıl gerçekleşeceğini tartışır.
3.Sınıf içinde zaman kullanımını uygular.
4.Sınıf kurallarının nasıl oluşturabileceğini öğrencilerle tasarlar
5.İstenmeyen öğrenci davranışlarının ve yaklaşımlarını açıklar.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Kaya,Zeki(2006)Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
2.Küçükahmet, Leyla. (2006. Sınıf Yönetimi: Ankara Pegem A.
3.Erden,Münire.(2005). Sınıf Yönetimi. İstanbul: Epsilon Yayıncılık
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Yönetim kavramı ve sınıf yönetimi.
2. Hafta - Teorik
Sınıf organizasyonu.
3. Hafta - Teorik
Sınıfta iletişim.
4. Hafta - Teorik
Sınıf ortamı ve grup etkileşimi.
5. Hafta - Teorik
Disiplin sınıf kuralları ve uygulamada dikkat edilecek hususlar.
6. Hafta - Teorik
Öğrencileri güdüleme.
7. Hafta - Teorik
Öğrenci davranışlarını etkileyen sosyal ve psikolojik faktörler.
8. Hafta - Teorik
İstenmeyen öğrenci davranışları ve yaklaşımlar.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Sınıf içinde zaman yönetimi.
11. Hafta - Teorik
Okullarda çatışma ve çatışma yönetimi.
12. Hafta - Teorik
Okul aile işbirliği oluşturma.
13. Hafta - Teorik
Olumlu öğrenme ortamı oluşturma.
14. Hafta - Teorik
Sınıf yönetiminde eğitim teknolojisinin kullanımı.
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
5
4
OÇ-3
4
5
OÇ-4
5
5
OÇ-5
5
4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu