Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Materyal Tasarımı
Ders Kodu: SBÖ009
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Öğretim teknolojilerinin alan eğitimine entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarını bilgi sahibi yapmak, öğretim teknolojilerinin ve materyallerin öğrenme ve öğretmedeki yeri ve önemi hakkında bilgi kazandırmaktır.

Özet İçerik

Öğretim teknolojilerindeki tarihsel gelişim. İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yeri Öğretimde kullanılan araç gereçler. Öğretimde sık kullanılan araçların özellikleri Kazanımlara uygun materyaller geliştirme Bilgisayar teknolojisini kullanarak öğretim materyalleri hazırlama.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Elif ALADAĞ
Dr. Öğr. Üyesi Mavi AKKAYA YILMAZ
Öğrenme Çıktıları
1.Öğretim teknolojilerindeki gelişime tarihsel olarak örnekler verir.
2.İletişim sürecinde öğretim teknolojilerinin önem ve yerini açıklar.
3.Öğretimde kullanılan araç gereçlere örnekler verir.
4.Öğretimde sık kullanılan araçların özelliklerini bilir.
5.Kazanımlara uygun materyaller geliştirebir
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Demirel, Ö., Seferoğlu, S., Yağcı, E. (2001). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
İlgili Kaynakların okunması
2. Hafta - Teorik
Çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı.
3. Hafta - Teorik
Okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu.
4. Hafta - Teorik
Görsel tasarım öğeleri ve ilkeleri, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesinin planlanması.
5. Hafta - Teorik
Öğretmenlerin araç-gereç seçimini etkileyen faktörler.
6. Hafta - Teorik
Öğretim gereçlerinin geliştirilmesi(kavram ve zihin haritaları, çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler).
7. Hafta - Teorik
Eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesine yönelik teorik bilgiler.
8. Hafta - Teorik
Eğitimde internetin kullanılması ve uzaktan eğitimin yararları.
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARASINAV
10. Hafta - Teorik
Öğrenciler tarafından tepegöz saydamlarının hazırlanması ve sunulması.
11. Hafta - Teorik
Sunumlarının öğrenci ve öğretmen tarafından değerlendirilmesine yönelik tartışmalar.
12. Hafta - Teorik
Çalışma yaprakları, iki boyutlu, ve üç boyutlu öğretme-öğrenme materyallerinin hazırlanması ve sunulması.
13. Hafta - Teorik
Bilgisayar destekli ders materyallerinin (power-point, movie-maker vb.) hazırlanması ve sınıfta sunulması.
14. Hafta - Teorik
Sunulan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin değerlendirilmesi.
15. Hafta - Teorik
GENEL DEĞERLENDİRME
16. Hafta - Teorik
FİNAL
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Ödev52115
Ara Sınav17512
Dönem Sonu Sınavı17512
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)95
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
4
4
OÇ-3
5
5
5
OÇ-4
4
4
4
OÇ-5
4
5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu