Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türk Hukuk Sistemi
Ders Kodu: SBÖ012
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Toplum düzeninin sağlanmasında ve sürdürülmesinde çok önemli yer tutan düzenleyici kurallar ve yaptırımları, bunların en önemlisi olan hukukun tanımı, Anayasa ve yargı organları hakkında genel bilgilere sahip olmaktır.

Özet İçerik

Temel hukuk kavramlar, toplumsal düzen ve hukuk kuralları, hukuki olaylar ve hukuki işlemler, hukuk sistemi, Türk hukuk sisteminin tarihsel gelişimi ve günümüzdeki yapısı, eğitim-hukuk ilişkileri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKAYA
Öğrenme Çıktıları
1.Toplum hayatını düzenleyen kuralları ve bunların yaptırımlarını karşılaştırır.
2.Hukukun kaynaklarını açıklar.
3.Anayasa ve özelliklerini tartışır
4.İdare hukukunu tanımlar ve idarenin işleyişini tartışır.
5.Yargı organları ve mahkemelerin işleyişini tartışır ve değerlendirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Gözübüyük, Şeref, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Turhan Kitabevi, Ankara
2.Anayurt, Ömer, Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Toplum hayatını düzenleyen kurallar ve bunların yaptırımı
2. Hafta - Teorik
Hukukun tanımı ve bölümleri
3. Hafta - Teorik
Hukukun kaynakları
4. Hafta - Teorik
Anayasa
5. Hafta - Teorik
İdare Hukuku
6. Hafta - Teorik
Yargı organları
7. Hafta - Teorik
Kişi, gerçek kişi ve tüzel kişi kavramları
8. Hafta - Teorik
Kişi, gerçek kişi ve tüzel kişi kavramları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Mülkiyet kavramı ve kapsamı
11. Hafta - Teorik
Zilyetlik
12. Hafta - Teorik
Taşınır ve taşınmaz mal mülkiyeti
13. Hafta - Teorik
Ödev
14. Hafta - Teorik
Alacaklıya güvence sağlayan hukuk hükümleri
15. Hafta - Teorik
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
OÇ-2
5
4
4
OÇ-3
5
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu