Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Türkiye'nin Ekonomik Yapısı
Ders Kodu: SBÖ013
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Mikro ekonomik açıdan tüketicilerin, firmaların, faktör sahiplerinin ekonomik yaşamdaki davranışları ve piyasaların işleyişini fiyat sistemi çerçevesinde incelemek, makroekonomik açıdan ise milli gelir, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, büyüme oranı, para gibi makroekonomik değerleri ve uluslararası ekonomik ilişkileri Türkiye açısından değerlendirmektir.

Özet İçerik

Ekonomiye dair temel kavramlar; Türkiye’nin makroekonomik yapısı; sosyal bilgiler öğretiminin (üretim, tüketim ve dağıtım öğrenme alanı başta olmak üzere) çeşitli öğrenme alanları ile ilişkili bilgi, beceri öğretimi ve uygulama örnekleri.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Ekonomik kavramları öğrenir
2.Türkiye’nin ekonomisinin temellerini açıklar
3.Türkiye ekonomisi ile ilgili tespitlerde bulunur
4.Türkiye'nin enflasyon sorunsalı hakkında çözüm önerileri sunar
5.Türkiye'nin ekonomik dinamiklerini açıklar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Şimşek, S., ve Aydın, M., K.,(2004), İktisat Bilimine Giriş, Değişim Yay., İstanbul
2.Parasız, İlker, (2006),İktisada Giriş,Ezgi Kitabevi, Bursa.
3.Yıldırım, Kemal vd. (2006), Makro İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa.
4.Eren, Ercan, (1997), Mikro Ekonomi, İstanul.
5.Üstünel, Besim (1998), Ekonominin Temelleri, Toygar, Ankara.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Ekonomiye dair temel kavramlar
2. Hafta - Teorik
Türkiye’nin makroekonomik yapısı
3. Hafta - Teorik
Türkiye’nin ekonomisinde başlıca sektörler
4. Hafta - Teorik
Tarım sektörü ve ekonomideki yeri
5. Hafta - Teorik
Sanayi sektörü ve ekonomideki yeri
6. Hafta - Teorik
Hizmet sektörü ve ekonomideki yeri
7. Hafta - Teorik
Türkiye Ekonomisinde Ödemeler Dengesi Ve Cari İşlemler Açığı
8. Hafta - Teorik
Türkiye’de Enflasyon Sorunsalı
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Türkiye’nin İstihdam Yapısı Ve İşsizlik Sorunu
11. Hafta - Teorik
Ekonomik Krizler Ve Türkiye
12. Hafta - Teorik
Türkiye’de Gelir Dağılımı Ve Yoksulluk
13. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Küresel Ekonomi İçerisindeki Yeri
14. Hafta - Teorik
Türkiye’nin Küresel Ekonomi İçerisindeki Yeri
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
4
OÇ-2
4
5
5
OÇ-3
5
5
4
OÇ-4
4
4
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu