Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Küreselleşme Ve Toplum
Ders Kodu: SBÖ004
Ders Türü: Bölüm Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 4
Amaç

Küreselleşmeyi tüm boyutları ile kavramak

Özet İçerik

Küreselleşme ve Türkiye’ye etkileri; dünyada son yüzyılda meydana gelen gelişmeler; çevre üzerindeki değişimler; askeri ve ekonomik birliktelikler; küreselleşmenin az gelişmiş ülkelere etkileri; Türkiye’nin küreselleşme karşısındaki durumu; çoğulculuk ve çok kültürlülük gibi kavramlar (ve bunların sosyal bilgilerde öğretimindeki yeri) ve çok kültürlü eğitim uygulamaları.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Küreselleşmeyi farklı perspektiflerden analiz eder.
2.Küreselleşme ve yerelleşme ilişkisini kavrar
3.Küreselleşme ve şehirleşme ilişkisini analiz eder
4.Küreselleşmenin ekonomik, siyasi ve kültürel boyutlarını bilir.
5.Küreselleşmenin eğitime olan etkisini eleştirir.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.FRİEDMAN, T(2003) Küreselleşmenin Geleceği, Boyner yy, İstanbul.
2.DRUCKER, Peter (2000), Yeni Gerçekler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara
3.TÖRENLİ, Nurcan (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim ve Sanat yy,Ankara.
4.APPADURAİ, A(1996),Modernity at Large.Cultural Dimensions of Globalization, Univercity of Minnesota Press,London.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Dersin Amacının ve İçeriğinin Tanıtılması, Küreselleşme nedir?
2. Hafta - Teorik
Küreselleşmeye giden yolda son yüzyılda meydana gelen önemli gelişmeler
3. Hafta - Teorik
Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme
4. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve şehirleşme
5. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve yerelleşme
6. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin ekonomik boyutları
7. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin sosyal ve kültürel boyutları
8. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin siyasi ve askeri boyutları
9. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve çevre sorunları
11. Hafta - Teorik
Küreselleşmenin az gelişmiş ülkeler üzerindeki etkileri
12. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve Eğitim
13. Hafta - Teorik
Çoğulculuk ve çok kültürlülük
14. Hafta - Teorik
Küreselleşme ve sosyal bilgiler eğitimi
15. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142598
Ara Sınav1011
Dönem Sonu Sınavı1011
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)100
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
5
5
OÇ-2
4
5
5
OÇ-3
5
OÇ-4
4
4
OÇ-5
4
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu