Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Fen Eğitiminde Sosyobilimsel Konular ve Öğretimi
Ders Kodu: EFS173
Ders Türü: Bölüm Dışı Seçmeli
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 0
Kredi: 2
Laboratuvar: 0
AKTS: 3
Amaç

Bu dersin içeriği öğrencilere günlük hayatın içerisindeki fen ve teknolojik gelişimlerden kaynaklı ortaya çıkan sosyal problemlerin tartışılması, bu konular hakkında temel bilgi verilmesi, sosyobilimsel konular hakkında kanıtlara dayandırılarak argüman geliştirme becerisi öğretimi, ve SBS hakkına karar verirken ahlaki değerlerin kullanımı ve önemi hakkında bilgi vermekten oluşmaktadır. Ders genel olarak Fen teknoloji okuryazarlığı, Sosyobilimsel konular (SBK), SBK nın özellikleri ve boyutları, SBK’yı farklı kılan nedir?, bilimsel okuryazarlık- bilimin doğası ve SBK, SBK ve öğretim programı, SBK nasıl uygulanır, SBK belirlerken nelere dikkat edilmeli, SBK ve argümantasyon, sınıf ortamında SBK tartışma süreci nasıl yönetilmeli vb. konularını içermektedir.

Özet İçerik

Bu dersin içeriği öğrencilere günlük hayatın içerisindeki fen ve teknolojik gelişimlerden kaynaklı ortaya çıkan sosyal problemlerin tartışılması, bu konular hakkında temel bilgi verilmesi, sosyobilimsel konular hakkında kanıtlara dayandırılarak argüman geliştirme becerisi öğretimi, ve SBS hakkına karar verirken ahlaki değerlerin kullanımı ve önemi hakkında bilgi vermekten oluşmaktadır. Ders genel olarak Fen teknoloji okuryazarlığı, Sosyobilimsel konular (SBK), SBK nın özellikleri ve boyutları, SBK’yı farklı kılan nedir?, bilimsel okuryazarlık- bilimin doğası ve SBK, SBK ve öğretim programı, SBK nasıl uygulanır, SBK belirlerken nelere dikkat edilmeli, SBK ve argümantasyon, sınıf ortamında SBK tartışma süreci nasıl yönetilmeli vb. konularını içermektedir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Dilek KARIŞAN KORUCU
Öğrenme Çıktıları
1.SBK nın fen eğitimindeki yeri ve öneminin farkına varma
2.SBK’nın genel özelliklerini bilme
3.SBK uygulamalarını bilme
4.SBK ve argümantasyon ilişkisini anlama
5.SBK ve bilimin doğası ilişkisini anlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Sosyobilimsel konular ve öğretimi, Yazar: Mustafa Sami Topçu, Pegem Yayınevi
2.Sadler, T. D. (2009). Situated learning in science education: Socioscientific issues as contexts for practice. Studies in Science Education, 45(1), 1-42.
3.Sadler, T. D., & Zeidler, D. L. (2005). Patterns of informal reasoning in the context of socioscientific decision making. Journal of Research in Science Teaching, 42(1), 112-138.
4.Zeidler, D. L. (2014). Socioscientific Issues as a Curriculum Emphasis: Th eory, Research and Practice. In S. K. Abell & N. G. Lederman (Eds.), Handbook of Research on Science Education (pp. 697-725). Mahwa, NY: Routledge, Taylor and Francis.
5.Zeidler, D. L., Walker, K. A., Ackett, W. A., & Simmons, M. L. (2002). Tangled up in views: Beliefs in the nature of science and responses to socioscientific dilemmas. Science Education, 86(3), 343-367.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Fen ve Teknoloji okuryazarlığı
2. Hafta - Teorik
Sosyobilimsel konulara (SBK) giriş
3. Hafta - Teorik
SBK’nın özellikleri ve boyutları
4. Hafta - Teorik
SBK gelişimi ve tarihçesi
5. Hafta - Teorik
SBK’nın fen eğitimindeki önemi
6. Hafta - Teorik
SBK öğretimine yönelik öğretim çerçevesi
7. Hafta - Teorik
SBK öğretimin yönelik örnek ders planları
8. Hafta - Ara Sınav (Vize)
ARA SINAV
9. Hafta - Teorik
SBK ve ahlaki perspektif
10. Hafta - Teorik
SBK ve sosyal medya
11. Hafta - Teorik
SBK ve argümantasyon
12. Hafta - Teorik
SBK uygulama alanları
13. Hafta - Teorik
SBK’ya genel bir bakış
14. Hafta - Teorik
Örnek Sosyobilimsel konular
15. Hafta - Teorik
SBK ve ahlaki perspektif
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Final sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders141242
Ödev3013
Bireysel Çalışma120112
Ara Sınav1617
Dönem Sonu Sınavı110111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)75
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
4
4
OÇ-2
OÇ-3
OÇ-4
OÇ-5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu