Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretmenlik Uygulaması I
Ders Kodu: EBB459
Ders Türü: Zorunlu
Ders Grubu: Lisans
Eğitim Dili: Türkçe
Staj Durumu: Yok
Teori: 2
Uyg.: 6
Kredi: 5
Laboratuvar: 0
AKTS: 10
Amaç

Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir.

Özet İçerik

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama(planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalarla ilgili öz değerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1.Öğretmenlik mesleğini uygulama yoluyla tanır
2.Günlük plan hazırlar ve uygular
3.Mesleğiyle ilgili uygulama becerileri geliştirir
4.Derse uygun öğretim yöntem, teknik ve stratejileri belirler.
5.Derse uygun öğretim yöntem, teknik ve stratejileri uygular.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Uygulama Çalışmaları Kitapçığı
2.Selçuk, Z. (2001). Okul Deneyimi ve Uygulama. Ankara: Nobel Yayıncılık
3.Efe, R. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayıncılık.
4.Doğan, A. (2009). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitabevi Yayınları.
5.Sands, M. Ve Özçelik, D.A. (1997). Okul Deneyimi. YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi. Ankara
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
1. Hafta - Teorik
Hazırlanan dönem planının tartışılması
2. Hafta - Teorik
Hazırlanan dönem planında gerçekleştirilecek etkinliklerin haftalara göre dağılımının tartışılması
3. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
4. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
5. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
6. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
7. Hafta - Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
9. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
10. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
11. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
12. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
13. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
14. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
15. Hafta - Teorik
Uygulanan etkinliklerde kullanılan yöntem, teknik ve stratejilerin, seçilen ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının ve sınıfta çıkabilecek olası diğer durumların tartışılması
16. Hafta - Dönem Sonu Sınavı (Final)
Dönem sonu sınavı
Değerlendirme
Değerlendirme TürüAdetYüzde
Ara Sınav (Vize)1%40
Dönem Sonu Sınavı (Final)1%60
İş Yükü Hesaplaması
EtkinlikSayısıÖn HazırlıkSüreToplam Iş Yükü (Saat)
Kuramsal Ders142256
Uygulamalı Ders1446140
Ödev142142
Ara Sınav1415
Dönem Sonu Sınavı1617
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
OÇ-1
5
4
4
OÇ-2
5
4
4
OÇ-3
4
4
OÇ-4
5
OÇ-5
5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu