Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Cumali ÖKSÜZ
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Gözde İNAL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nisa BAŞARA BAYDİLEK
Mevlana Koordinatörü
Program, okul öncesi dönem çocuklarına eğitim verebilecek donanıma ve yeterliliğine sahip öğretmenler ve eğitimciler yetiştirmektir. 2006 yılında iki araştırma görevlisi ve iki uzman kadroya katılmış, araştırma görevlileri 35. Madde kapsamında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümüne gönderilmiştir. 2009-2010 ve 2011 yıllarında birer öğretim üyesi kadrosuna katan programda şu an üç Doçent Doktor, iki Dr. Öğr. Üyesi, bir Dr. Öğretim Görevlisi, iki Öğretim Görevlisi ve Uygulama Anaokulunda görevlendirilmiş bir Öğretim Görevlisi vardır.
Tarihçesi
Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans programı 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında bir öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi ile eğitim öğretime başlamıştır. 2007 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsünde Okul Öncesi Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı ile lisansüstü program açılmıştır.
Misyon
• Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. • Güncel, ulusal ve uluslararası Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak. • Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek. • Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek. • En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek. • Geliştirdiği programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek, başarılı öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek. Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili; çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim uygulama, eğitim programları hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak, geniş araştırma ve geliştirme olanaklarını kullanabilme ve aktif profesyonel liderlik özelliklerini kazandırmak.
Vizyon
• Ulusal ve uluslararası düzeyde Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmak. • Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak. • Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek. • Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.
Amaç
Güncel, ulusal ve uluslar arası Okul Öncesi Öğretmenliği Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim sunmak
Fiziki Altyapı
20 derslik 1 drama odası 1 bilgisayar laboratuvarı 5 özel donanımlı derslik 1 uygulama anaokulu
Teknik Altyapı
50 öğrenci bilgisayarı dersliklerde bilgisayar ve projeksiyon ekipmanları bölüm kütüphanesinde 767 kitap
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu