Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Zekiye Meltem AKKAYA
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Onur TOPOĞLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Esin ACAR YÜREKLİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarih, 97/9892 sayılı kararı ile kurulmuş, 2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programına alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. 2003–2004 akademik yılında İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim dalı, ilköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim dalı, 2005–2006 akademik yılında İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği, İlköğretim Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı ve Güzel Sanatlar Bölümü Resim ve Müzik Öğretmenliği Anabilim dalları kurulmuştur. Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nde öğrenim süresi 4 yıldır (8 yarıyıl). Kuruluşundan bu yana resim-iş ve müzik bölümleri ile eğitim-öğretime devam etmektedir.
Tarihçesi
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı -2005 Eğitim Öğretim yılında kurularak, 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlamıştır. 2005-2006 Eğitim Öğretim yılında öğretime başlayan Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans düzeyinde eğitim vermektedir.
Misyon
Ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, Türk Milli Eğitim sisteminin belirlediği esaslar çerçevesinde Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, çağdaş, laik ve demokratik düşünceyi özümsemiş Müzik Öğretmenlerinin yetişmesini sağlamak, yaratıcılığı destekleyen ve çağdaş profesyonel bilgi birikimi sağlayan eğitim öğretim programlarıyla ülkemizi Ulusal ve Uluslar arası düzeyde temsil edecek, özbenliği gelişmiş, kendine güvenen, rekabetçi, özgür düşünen, yapıcı ve yaratıcı sanatçı alt yapısı oluşturmak, örgün ve yaygın eğitim ile Türk toplumunun estetik duyarlılığını geliştirerek çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkıda bulunmak, üzerinde konuşlandığı uygarlıklar vadisi Aydın ilinin eskiden beri yüklendiği bilim, sanat ve kültür şehri olma özelliğini geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır.
Vizyon
Türk Milli Eğitim sistemindeki mevzuata uygun çağdaş demokratik, laik Cumhuriyet ilkelerine bağlı, Atatürkçü ilköğretim ve orta öğretime yönelik Müzik öğretmenleri yetiştirmek, Yarattığı çağdaş, özgün yapısını koruyarak eğitimde, sanatta, tasarımda ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen eğitim öğretim anlayışını sürdürmek; ulusal ve uluslar arası eğitim öğretim ve araştırma kurumları, sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüterek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın küresel platformdaki etkinliklerini güçlendirmek; günümüz bilgi çağında alanlarındaki birikimiyle sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan bir üniversiteyi geleceğe taşımak, Eğitim, sanat, tasarım ve bilim dallarının birlikteliği ve etkileşiminden güç alan üniversitemizin özgün ve çağdaş yapısını koruyarak ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim-öğretim, araştırma ve sanatsal çalışmalarını geliştirmek, akademik kadromuz, öğrencilerimiz ve mezunlarımızın ulusal ve küresel platformlarda etkinliklerini güçlendirmektir.
Amaç
Müzik Eğitimi okullarda 1. sınıftan 12. sınıfa kadar temel müzik eğitimi vermeyi amaçlayan müzik öğretmenleri yetiştiren bir kurumdur. Programın amacı, çocukların gelişim özelliklerinin farkında benlik saygısı, motivasyon, estetik bilinci, kültürel anlamda gelişmiş, yaratıcı, duygusal ifadesi gelişmiş, sosyal ve çevreyle uyumlu nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
3 Toplu müzik eğitimi dersliği, 20 Bireysel çalgı odası, 13 Piyanolu bireysel çalgı odası, 1 Orkestra- Koro sınıfı, 1 Konser salonu, 5 Derslik.
Teknik Altyapı
26 piyano, sınıflarda 9 projeksiyon cihazı
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu