Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ
Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Serhan ULUSAN
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hilal AKTAMIŞ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Hediye CAN
Farabi Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Emrah HİĞDE
Mevlana Koordinatörü
Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin İlköğretim Bölümü'ne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Bakanlar Kurulu’nun 01.09.1997 tarih ve 97/892 sayılı kararı ile kurulmuştur. Lisans düzeyinde eğitim ve öğretime ise, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılında başlanmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği programında 2 doçent, 2 yardımcı doçent ve üç araştırma görevlisi bulunmaktadır. Programın eğitim süresi 8 yarıyıldır.
Tarihçesi
Bakanlar Kurulu’nun 01.09.1997 tarih ve 97/892 sayılı kararı ile kurulan ADÜ Eğitim Fakültesi’nin, İlköğretim Bölümüne Bağlı Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, 2005-2006 Eğitim ve Öğretim yılında lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Misyon
Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.
Vizyon
Programın vizyonu ulusal ve uluslararası düzeyde Fen Bilgisi anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmaktır. Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak hedeflenmektedir. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Fen Bilgisi eğitimini yaygınlaştırmak, geliştirme projelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermeye çalışılmaktadır.
Amaç
İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği lisans programının amacı, Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; ilköğretim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek.
Fiziki Altyapı
Eğitim Fakültesi'nin derslikleri kullanılmakta ve uygulama dersler için, Fen Bilgisi Laboratuvarı ve Fizik Laboratuvarı bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
Programda öğrenim gören öğrenciler, Fakülteye bağlı bir kütüphane ile üniversite kütüphanesinden yararlanmaktadırlar. Kongre merkezinde ve Eğitim Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen tüm faaliyetlere katılma olanağına sahiptirler. Ayrıca öğrenciler sportif faaliyetlere, öğrenci kulüplerine katılmaktadırlar.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu