Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Nermin KORUKLU
Bölüm Başkanı
Birim Koordinatörleri
Doç. Dr. Ali Serdar SAĞKAL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Nermin KORUKLU
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Esin ACAR YÜREKLİ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Burak FEYZİOĞLU
Mevlana Koordinatörü
Lisans programının iki temel amacı bulunmaktadır: (1) psikolojik danışman adaylarına genel bir psikolojik danışma ve rehberlik formasyonu kazandırmak ve (2) başta eğitim kurumları olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarının ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmektedir.
Tarihçesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, ADÜ Eğitim Fakültesi bünyesinde 1997 yılında kurulmuştur. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) Lisans Programına ise 2011 – 2012 eğitim - öğretim yılında öğrenci alınmıştır. 2012 – 2013 eğitim öğretim yılından itibaren RPD lisans programı ikinci öğretimine de öğrenci alınmaktadır.
Misyon
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında etik ilkeler doğrultusunda, çağdaş, nitelikli, araştırma becerisine sahip, kendini yenileyen ve empati becerileri gelişmiş psikolojik danışmanlar yetiştirerek, bu psikolojik danışmanların çalıştıkları kurumlarda nitelikli bir hizmet sunmasını ve edindikleri bilgileri toplum yararına dönüştürmesini sağlamak
Vizyon
Nitelik ve nicelik olarak uluslararası standartlara uyumlu eğitim, araştırma ve danışma sürecinde çağdaş yönelimli, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimin gelişmesine katkıda bulunan, çocuk, genç ve yetişkinlerin ruh sağlığını korumayı sağlayacak psikolojik danışmanlar yetiştirmek
Amaç
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında etik ilkeler doğrultusunda, çağdaş, nitelikli, araştırma becerisine sahip, kendini yenileyen ve empati becerileri gelişmiş psikolojik danışmanlar yetiştirerek, bu psikolojik danışmanların çalıştıkları kurumlarda nitelikli bir hizmet sunmasını ve edindikleri bilgileri toplum yararına dönüştürmesini sağlamak
Fiziki Altyapı
Eğitim fakültesi derslikleri, eğitim fakültesi kütüphanesi, bilgisayar laboratuvarı, toplantı odası, toplantı salonu
Teknik Altyapı
Bilgisayarlar, projeksiyon cihazları, akıllı tahta
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu