Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Arkeoloji - Normal Öğretim
Arkeoloji (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Arkeoloji Lisans programı, teorik dersler yanında öğrencilerin bilgilerini uygulayabilecekleri kazı ve araştırma projeleri gibi uygulama alanlarına yönelik eğitim öğretim vermektedir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Erasmus, Farabi gibi değişim programları uygulanmaktadır.
Kazanılan Derece
Lisans
Kayıt ve Kabul Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için yeterlidir.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğrenciler başvurdukları takdirde daha önce eğitimini aldıkları programla ilgili kredi ve not talepleri ilgili birim tarafından karara bağlanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Toplamda en az 157 kredilik ders almak ve başarmak koşuluyla mezun olunur.
Program Profili
Eğitim 1998-1999 Eğitim Öğretim yılında başlamıştır. Bölüm akademisyenleri, eğitim çalışmaları dışında, öğrencilerin de katılabildikleri kazılar, yüzey araştırmaları ve müze araştırmalarını yürütmektedir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye’nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Her alanda Yüksek Lisans programlarına başvurulabilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Sınavlar, arasınav ve yarıyıl sonu sınavlarından ibarettir. Arasınav notunun %40’ı ve yarıyıl sınavı notunun %60’ı toplanarak başarı notu hesaplanır. Bir dersten başarılı olabilmek için notun en az 60 puan olması gerekir. Alınan Not Harf Karşılığı Derece Katsayı 90-100 AA Pekiyi 4.00 85-89 BA Pekiyi 3.50 75-84 BB İyi 3.00 70-74 CB İyi 2.50 60-69 CC Orta 2.00 55–59 DC Başarısız 1.50 45–54 DD Başarısız 1.00 40–44 FD Başarısız 0.50 0–39 FF Başarısız 0.00
Mezuniyet Koşulları
Toplamda en az 157 kredilik ders almak koşuluyla mezun olunur.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu