Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Arkeoloji alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2.Arkeoloji alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
3.Arkeoloji alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanma.
4.Arkeoloji alanındaki kaynakları ve uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
5.Arkeoloji alanındaki güncel yayınları, gelişmeleri ve yürütülen projeleri, takip ederek kendi çalışmalarında yorumlayarak aktarma becerisine sahip olma.
6.Arkeoloji alanında edindiği uzmanlık bilgisini, problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
7.Lisansüstü eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulama bilgilerini arazide ve ilgili birimde kullanabilme.
8.Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri kullanarak arkeolojik verileri yorumlayabilme, değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmaya ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri getirebilme.
9.Arazi çalışmaları dışında, Arkeolojik verilerin yazılı ve görsel olarak değerlendirildiği depo / laboratuar ortamında çalışma becerisine sahip olma.
10.Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, Arkeoloji ile ilgili çalışmaları gerçekleştirdiği yörelerde etkinlikler düzenleyip ve uygulayabilme, popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olma.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu