Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Süleyman GÜLER
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Semra DOĞRUÖZ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Semra DOĞRUÖZ
Farabi Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Hülya İNCEBOZ
Mevlana Koordinatörü
Matematik bölümünde Eğitim-Öğretim faaliyetleri, 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında bir doçent ve iki yardımcı doçent ile Yüksek Lisans programı başlamıştır. İlk yıl ilgili öğretim üyeleri tarafından açılan 10 ders (30 kredi) lisans üstü öğretime devam eden öğrencilere sunulmuştur. Orta öğretimden gelen yoğun istek üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 2000-2001 Eğitim-Öğretim yılında tezsiz yüksek lisans programı açılmıştır. 2000-2001 yılında Lisans düzeyinde başlamıştır. Bölümümüz ilk mezunlarını 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında vermiştir. 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında doktora programı açılmıştır. Anabilim Dalımız 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılına iki profesör, iki doçent ve on bir yardımcı doçent öğretim üyesiyle başlamıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile anabilim dalımız 4 profesör, 3 doçent ve 8 yardımcı doçent ile öğretime devam etmektedir. İlk yıl on olan ders sayısı yetmişe, ders kredi toplamı da iki yüz otuz üçe ulaşmıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, öğretim elemanı sayımız 5'i profesör, 1'i doçent, 9'u doktor öğretim üyesi, 5'i araştırma görevlisi ve 1'i öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 21'e ulaşmıştır.
Tarihçesi
Tezli Yüksek Lisans Programı 1996 – 1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Lisans Programı ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı 2000 – 2001 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır. Doktora Programı 2009 – 2010 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
Misyon
Adnan Menderes Üniversitesinde lisans ve lisans üstü öğretimine katkımızı artırmak, Teorik ve Uygulamalı Matematik alanlarında bilim dünyasında saygınlığı olan dinamik ve üretken bir kadro oluşturmak, yaz okulları açarak öğrencilerimizin yıl kaybetmeden programlarını tamamlamalarını sağlamak, lisansüstü programımıza daha nitelikli öğrenci kazanmak için girişimlerde bulunmak, lisans programını günün şartlarına uygun hale getirmek için devamlı güncellemek, araştırıp sorgulayan, evrensel bilgi üreten öğrenciler yetiştirmektir.
Vizyon
Ulusal ve uluslararası arenada tanınmış olan Matematik bölümleri ile aynı düzeyde eğitim vermek, çağın gereği olarak hızla ilerleyen teknolojiyi takip edip bölüm çalışanlarının ve öğrencilerinin kullanımına sunmak, günün koşullarına uygun Matematik bilgisini aktif bir şekilde kullanacak matematikçiler yetiştirmektir.
Amaç
Matematik Bölümünün temel amacı akıl yürütme yoluyla sorgulayan, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Ayrıca öğrencilerin kullanabileceği bir bilgisayar laboratuvarı ve bir yüksek lisans dersliği mevcuttur.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu