Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Hüseyin ÜRETEN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Ömer GÜNGÖRMÜŞ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Tülay YÜREKLİ
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Musa GÜMÜŞ
Farabi Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Ahmet TOKSOY
Mevlana Koordinatörü
Bölümümüzün çalışma alanları Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ, Türkiye Cumhuriyeti, Genel Türk Tarihi ve Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyetleri’dir.
Tarihçesi
Bölümümüz 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında ek kontenjan ile gelen 30 öğrenci ile birlikte lisans eğitimine başlamıştır.
Misyon
Bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, özellikle yakın geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek anlaşılabileceği tespitinden yola çıkarak, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve olabildiğince nesnel bakabilen bireyler yetiştirmek; Aynı yöntem ve bakış açısı ile bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde dünya tarihi ve bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunmak; Bugünün anlaşılması ve geleceğe dönük politikalar oluşturulup kararlar alınmasında, tarihî tecrübenin bilincine varılmasının sağlayacağı etki ve katkı ile tarih alanındaki bilgi birikiminin önemini kavratmak; Söz konusu bulgu ve bilgileri toplumun hizmetine sunmak ve bu amaçla araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek.
Vizyon
Geçmişin incelenmesi önemli ölçüde günün koşulları ve yöntemleri ile şekillendiğinden, yapılmakta olan bilimsel bilgi üretimini ve verilen eğitimi, çağdaş yöntem ve teknikler ile güncelleştirmek; Bu çerçevede, sorgulayıcı ve yenileşmeci bir anlayışla, ülke insanının bilgi birikimi ve kültürel donanımının yükselmesi ve Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi amacıyla çalışan bir bölüm olmak. Yurt içerisindeki ve yurt dışındaki üniversitelerle işbirliği için gerekli koşulları sağlayarak, ortak projeler yapmak Socrates, Erasmus gibi programlardan yararlanarak öğrencilerimizi yurt dışındaki üniversitelere eğitim ve öğretim için göndermek Her aşamadaki derslerde interaktif katılımı sağlamak Disiplinler arası araştırma grupları kurarak disiplinler arası çalışmaları özendirmek Yapılacak çalışmalarla, tarih biliminin toplum içerisindeki önemi ve güncelliğinin artırılması
Amaç
Tarih bilimi kapsamındaki tüm araştırma-inceleme metodlarını bilmek; sahip olunan bilimsel araştırma ve inceleme metodlarını kullanarak bağımsız bir şekilde bilimsel çalışmalar yapabilmek; mesleğini daha etkin kılabilmek için diğer disiplinler arası işbirliğine uygun ve müsait potansiyele sahip olmak; kültür, sanat ve tabiat varlıklarının korunması ve yaşatılması noktasında duyarlı ve çağdaş düşünebilme yeteneğine sahip olmak; tarih alanı ile ilgili bir problemin çözülmesi için pratik çözümler sunmak, bu çözüm yollarını başarıyla yönetme becerisine sahip olmak; olaylar karşısında bireysel olduğu kadar toplumsal açıdan da bakabilme bilincini edindirmek
Fiziki Altyapı
Fiziki Mekân Durumu: Dersler Fen Edebiyat Fakültesi dersliklerinde yapılmaktadır. Öğrenciler Kampus alanındaki tüm sosyal ve kültürel olanaklardan faydalanmaktadırlar.
Teknik Altyapı
Üniversitemizin kütüphanesi ve bilgisayar laboratuvarları kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu