Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Felsefe - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Bölümümüzde dört (4) yıllık örgün eğitim uygulanmaktadır ve öğretim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin felsefe bölümünden mezun olabilmek için minimum 240 AKTS ders yükünü başarı ile tamamlamaları beklenmektedir. Bölüm ders programında ayrıca 16 kredi sosyoloji ve 16 kredi psikoloji dersi içerilmiş olup, Pedagojik Formasyon Sertifikası'na sahip mezunlarımızın felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bakınız.)
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçişlerde ‘Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin ve ‘Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi'nin ilgili maddeleri esas alınır. Başarılı öğrenciler Erasmus ve Farabi gibi değişim programlarından yararlanabilmektedirler. (Başvuru koşulları ve tarihleri için lütfen Adü Dış İlişkiler Ofisinin ve Farabi Koordinatörlüğünün web sitesini ziyaret ediniz.
Kazanılan Derece
Felsefe Bölümü Lisans Programının tüm şartlarını başarı ile yerine getiren öğrenciler 'Felsefe Lisans Diploması' almaya hak kazanırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Bölümümüze kayıt yaptırabilmek için lise ve dengi okullardan mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan LYS'den (Lisans Yerleştirme Sınavı) ve yabancı öğrenciler için yapılan ADÜ-YÖS'den (Yabancı Öğrenci Sınavı) yeterli puanı almak gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine ve ADÜ Uluslararası Öğrenciler ofisi web sitesine bakınız.)
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Bölümümüze yatay/dikey geçişlerde ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin, ‘Adnan Menderes Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi'nin ve 'Adnan Menderes Üniversitesi Ders Eşdeğerlilik ve İntibak Esasları'nın ilgili maddeleri esas alınır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Program gerekliliklerini asgari düzeyde yerine getirerek, programda mevcut olan ve kayıt yaptırılan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin (Zorunlu/Seçmeli/Bölüm Dışı Seçmeli) tümünü başarıyla tamamlamak ve ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin mezuniyete ilişkin 34. maddesi uyarınca 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bakınız.)
Program Profili
Dört yıllık lisans eğitimi veren programın öğretim dili Türkçedir. Bölümümüz akademik kadrosu her biri alanlarında yetkin 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Felsefe Tarihinin yanı sıra felsefenin temel disiplinleri: Ontoloji, Epistemoloji, Etik, Bilim Felsefesi, Mantık, Estetik, Tarih Felsefesi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, İnsan Hakları vb. alanlarda zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan yoğun bir program uygulanarak, öğrencilere bu alanlardaki kuram, kavram ve problemler hakkında derinlemesine bilgi edinme ve sorgulama yapabilme olanaklarının sağlanması hedeflenmiştir. Bunun yanı sıra öğrenciler Sosyoloji ve Psikoloji bölümlerinden ve ilgi duydukları diğer alanlarla alakalı seçmeli dersler alabilmektedirler. Bu çerçevede çözümleyici ve eleştirel düşünebilen; problem çözme, argüman oluşturma, yorumlama ve çok yönlü bakabilme yetileri gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip, insan haklarına saygılı, kültür hayatına katkı yapabilen bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Felsefe Bölümünü başarıyla tamamlayarak Pedagojik Formasyon Sertifikası alan mezunlar kamu ve özel eğitim kuruluşlarında felsefe grubu öğretmeni olarak çalışabilir; eğitimlerini yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam eden mezunlar üniversitelerde bilimsel çalışma yapabilme olanaklarına sahiplerdir. Bunların yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında (Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT vb.) felsefe bölümü mezunları için farklı istihdam olanakları da bulunmaktadır.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans Eğitimini tamamlayan öğrenciler ‘Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ ile Üniversitelerin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmelikleri çerçevesinde kendi alanlarında veya farklı alanlarda lisansüstü öğrenim programlarına başvurabilir; eğitim öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrencilerin dönem boyunca her dersin en az % 70'ine katılmaları esastır. Bir dersten başarının ölçülmesinde vize başarısının ağırlığı %40, dönem sonu sınavının ağırlığı % 60’tır. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için dönem sonu notunun en az 50 olması gerekmektedir. (Bölümümüzde, sınavlar ve ilgili ölçme ve değerlendirmeler hakkında daha fazla bilgi için, ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin sınavlar ve ders başarısının değerlendirilmesine ilişkin hükümleri belirleyen 28. 29. 30. ve 31. maddelerine bakınız.)
Mezuniyet Koşulları
Bölümümüze kayıtlı öğrenciler mezun olabilmek için, 166'sı zorunlu derslerden; 66'sı bölüm seçmeli derslerinden; 8'i bölüm dışı seçmeli derslerinden olmak üzere toplam 240 AKTS'yi başarıyla tamamlamalı ve ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nin mezuniyete ilişkin 34. maddesi uyarınca 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmalıdırlar. (Daha fazla bilgi için lütfen ‘Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine bakınız.)
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu