Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 1. Dönem Zorunlu 27
Seçmeli Dersler 1. Dönem Bölüm Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Psikolojiye Giriş I
PSİ153
Zorunlu 3 0 5
Felsefeye Giriş
FEL101
Zorunlu 3 0 4
Eskiçağda Felsefe
FEL107
Zorunlu 3 0 6
Mantığa Giriş
FEL117
Zorunlu 3 0 5
Sosyolojiye Giriş
SOS151
Zorunlu 3 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Felsefe Metinleri I
FEL123
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Mitoloji
FEL129
Bölüm Seçmeli 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Seçmeli 2 0 2
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 2. Dönem Zorunlu 27
Seçmeli Dersler 2. Dönem Bölüm Seçmeli 3
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Temel Bilgi Teknolojileri
ENF155
Zorunlu 3 0 4
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Psikolojiye Giriş II
PSİ154
Zorunlu 3 0 5
Bilgi Felsefesi
FEL104
Zorunlu 3 0 5
Ortaçağda Felsefe
FEL110
Zorunlu 3 0 5
Felsefenin Temel Kavramları
FEL116
Zorunlu 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Eğitim Tarihi ve Felsefesi
FEL132
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Felsefe Metinleri II
FEL126
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelliğine Giriş
İSG102
Bölüm Seçmeli 2 0 2
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 3. Dönem Zorunlu 22
Seçmeli Dersler 3. Dönem Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli 3. Dönem Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
İleri Mantık
FEL207
Zorunlu 3 0 4
Rönesansta Felsefe
FEL205
Zorunlu 2 0 4
Varlık Felsefesi
FEL213
Zorunlu 3 0 5
Klasik Sosyoloji Teorileri I
SOS297
Zorunlu 3 0 4
Türk-İslam Düşüncesi Tarihi I
FEL221
Zorunlu 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gelişim Psikolojisi I
PSİ253
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Latin Dili I
FEL247
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma I
FEL235
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Doğu Felsefesine Giriş
FEL239
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Türkiye'de Felsefe
FEL237
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Klasik Diller I
FEL233
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Etiği
KMY169
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Nükleer Enerji ve Uygulamaları
KMY159
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç ve Dış Mekan Bitkileri
BYL117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İlkçağ Tarihi I
ARK349
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türk Dili Tarihi I
TDE261
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Vektör Biyolojisi
BYL323
Bölüm Dışı Seçmeli 2 1 3
Ekonomik Botanik
BYL333
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bitki Coğrafyası
BYL335
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dünyanın Biyomları
BYL340
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Adli Biyoloji ve Genetik
BYL342
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Mikrobiyoloji
BYL344
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiyenin Geofitleri
BYL447
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Çevre Biyolojisi
BYL430
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkçenin Yapısı
TDE393
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Tarihe Giriş
TAR101
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Orta Asya Türk Tarihi I
TAR115
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İslam Tarihi I
TAR117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İlkçağda Akdeniz
TAR129
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 5
Selçuklular Tarihi I
TAR221
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bizans Tarihi
TAR243
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ortaçağ Avrupa Tarihi
TAR229
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye ve Ortadoğu
TAR467
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Avrupalı Seyyahlar ve Anadolu
TAR245
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlılarda Bilim
TAR337
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dünya'da ve Türkiye'de Kadın Tarihi Araştırmaları
TAR343
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
TAR469
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlı Türkçesi I
SAT109
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Anadolu Uygarlıkları
ARK469
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi I
TAR249
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi II
TAR250
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Güncel Siyaset Kavramları
SOS152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Genel Sanat Tarihi
SAT287
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve Fizik
FİZ490
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi
SAT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kuantum Fiziği ve Evrenin Oluşumu
FİZ491
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kültür Tarihi
ARK181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mitoloji
ARK182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağda Ege Bölgesi
ARK183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağ Sanatı
ARK184
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik Yaşam
TAR254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Uygarlık Tarihi
TAR255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Plastiklerin Yaşantımızdaki Yeri
KMY158
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Günlük Hayatta Kimya
KMY156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Dede Korkut Araştırmaları
TDE399
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 4. Dönem Zorunlu 22
Seçmeli Dersler 4. Dönem Bölüm Seçmeli 6
Bölüm Dışı Seçmeli 4. Dönem Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Sanat Felsefesi
FEL216
Zorunlu 3 0 6
Türk-İslam Düşüncesi Tarihi II
FEL222
Zorunlu 2 0 3
Klasik Sosyoloji Teorileri II
SOS298
Zorunlu 3 0 4
XVII. Yüzyılda Felsefe
FEL208
Zorunlu 3 0 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Gelişim Psikolojisi II
PSİ254
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Latin Dili II
FEL248
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Felsefe Metinleri IV
FEL220
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Sinema ve Felsefe
FEL240
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Klasik Diller II
FEL234
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Yabancı Dilde Felsefi Metin Okuma II
FEL236
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Etiği
KMY169
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Nükleer Enerji ve Uygulamaları
KMY159
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç ve Dış Mekan Bitkileri
BYL117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ekonomik Botanik
BYL333
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bitki Coğrafyası
BYL335
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dünyanın Biyomları
BYL340
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Adli Biyoloji ve Genetik
BYL342
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Mikrobiyoloji
BYL344
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiyenin Geofitleri
BYL447
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Çevre Biyolojisi
BYL430
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Zirve Şahsiyetler
TDE395
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Türk Roman ve Hikayesi
TDE394
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Disiplinlerarası İlişkiler
TAR140
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Orta Asya Türk Tarihi II
TAR118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İslam Tarihi II
TAR120
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Osmanlıca II
TAR124
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 3
Roma Tarihi
TAR138
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Selçuklular Tarihi II
TAR222
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Yeniçağ Avrupa Tarihi
TAR226
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Xx. Yüzyıl Avrupa Tarihi
TAR346
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II
TAR452
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Doğu Sorunu ve Oryantalizm
TAR318
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye'de Kadın Hareketleri
TAR344
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Anadolu'da Türk Sanatı
SAT482
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Anadolu Uygarlıkları
ARK469
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi I
TAR249
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi II
TAR250
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Güncel Siyaset Kavramları
SOS152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve Fizik
FİZ490
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi
SAT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kuantum Fiziği ve Evrenin Oluşumu
FİZ491
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kültür Tarihi
ARK181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mitoloji
ARK182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağda Ege Bölgesi
ARK183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağ Sanatı
ARK184
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Uygarlık Tarihi
TAR255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Zeybeklik Tarihi
TAR382
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Plastiklerin Yaşantımızdaki Yeri
KMY158
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Günlük Hayatta Kimya
KMY156
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelliğine Giriş
İSG102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 5. Dönem Zorunlu 19
Seçmeli Dersler 5. Dönem Bölüm Seçmeli 9
Bölüm Dışı Seçmeli 5. Dönem Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Siyaset Felsefesi
FEL307
Zorunlu 3 0 4
Tarih Felsefesi
FEL311
Zorunlu 3 0 4
İnsan Felsefesi
FEL321
Zorunlu 3 0 5
Xvııı. Yüzyılda Felsefe
FEL303
Zorunlu 3 0 6
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sosyal Psikoloji I
PSİ353
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Felsefe Metinleri V
FEL325
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Aktüel Problemler
FEL335
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Bilim Tarihi
FEL333
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Aydınlanma Felsefeleri
FEL337
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toplumsal Değişme Kuramları ve Küreselleşme
SOS381
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Etiği
KMY169
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç ve Dış Mekan Bitkileri
BYL117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ekonomik Botanik
BYL333
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bitki Coğrafyası
BYL335
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dünyanın Biyomları
BYL340
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Mikrobiyoloji
BYL344
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiyenin Geofitleri
BYL447
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Türkçenin Yapısı
TDE393
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
TDE395
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Türk Roman ve Hikayesi
TDE394
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Anadolu Uygarlıkları
ARK469
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi I
TAR249
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi II
TAR250
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Güncel Siyaset Kavramları
SOS152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve Fizik
FİZ490
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi
SAT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kuantum Fiziği ve Evrenin Oluşumu
FİZ491
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kültür Tarihi
ARK181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mitoloji
ARK182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağda Ege Bölgesi
ARK183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağ Sanatı
ARK184
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik Yaşam
TAR254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Uygarlık Tarihi
TAR255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG101
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 6. Dönem Zorunlu 19
Seçmeli Dersler 6. Dönem Bölüm Seçmeli 9
Bölüm Dışı Seçmeli 6. Dönem Bölüm Dışı Seçmeli 2
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Etik
FEL308
Zorunlu 3 0 5
Bilim Felsefesi
FEL314
Zorunlu 3 0 4
Dil Felsefesi
FEL326
Zorunlu 3 0 3
Xıx. Yüzyılda Felsefe
FEL306
Zorunlu 3 0 7
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sosyal Psikoloji II
PSİ354
Bölüm Seçmeli 3 0 3
Özgürlük Sorunu
FEL334
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Felsefede Araştırmanın Özelliği
FEL338
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Felsefe Metinleri Vı
FEL328
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Toplum ve Edebiyat
SOS382
Bölüm Seçmeli 2 0 3
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çevre Etiği
KMY169
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
İç ve Dış Mekan Bitkileri
BYL117
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiye'nin Biyolojik Zenginlikleri
BYL118
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Ekonomik Botanik
BYL333
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Bitki Coğrafyası
BYL335
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Dünyanın Biyomları
BYL340
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Tıbbi Mikrobiyoloji
BYL344
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Türkiyenin Geofitleri
BYL447
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Türkçenin Yapısı
TDE393
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Zirve Şahsiyetler
TDE395
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Çağdaş Türk Roman ve Hikayesi
TDE394
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Anadolu Uygarlıkları
ARK469
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi I
TAR249
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Aydın Tarihi II
TAR250
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Güncel Siyaset Kavramları
SOS152
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Herkes İçin Teknoloji, Bilim ve Fizik
FİZ490
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Sanat Tarihi
SAT181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kuantum Fiziği ve Evrenin Oluşumu
FİZ491
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Kültür Tarihi
ARK181
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Mitoloji
ARK182
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağda Ege Bölgesi
ARK183
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Antik Çağ Sanatı
ARK184
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
Eskibatı (eski Yunan ve Roma) Kültüründe Gündelik Yaşam
TAR254
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
Uygarlık Tarihi
TAR255
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelliğine Giriş
İSG102
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 7. Dönem Zorunlu 15
Seçmeli Dersler 7. Dönem Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Din Felsefesi
FEL405
Zorunlu 3 0 5
Xx. Yüzyılda Felsefe I
FEL403
Zorunlu 3 0 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Hermeneutik ve Politika
FEL423
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Fenomenoloji
FEL425
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Felsefe Bitirme Çalışması I
FEL417
Bölüm Seçmeli 0 4 5
Felsefe Lisans Semineri I
FEL433
Bölüm Seçmeli 0 4 5
Din Sosyolojisi Tartışmaları
SOS473
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Edebiyat ve Felsefe
FEL409
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Analitik Felsefe
FEL445
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Hukuk Felsefesi
FEL447
Bölüm Seçmeli 2 0 5
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
Zorunlu Dersler 8. Dönem Zorunlu 15
Seçmeli Dersler 8. Dönem Bölüm Seçmeli 15
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Hakları
FEL408
Zorunlu 3 0 5
Xx. Yüzyılda Felsefe II
FEL404
Zorunlu 3 0 10
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Varoluşçuluk
FEL430
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Teknoloji Felsefesi
FEL438
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Felsefi Yıkım ve Yeniden İnşa
FEL442
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Postmodernizm ve Eleştirileri
FEL428
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Felsefe Bitirme Çalışması II
FEL418
Bölüm Seçmeli 0 4 5
Felsefe Lisans Semineri II
FEL434
Bölüm Seçmeli 0 4 5
Zihin Felsefesi
FEL446
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Felsefi Ekoloji
FEL444
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu