Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Felsefe bilgisine sahip olma ve dış dünyaya bu perspektifle bakma becerisi
2.Felsefi terminolojiye hâkim olma ve bunları kullanabilme
3.Toplumda felsefe eğitimine olan ihtiyacının farkında olma ve felsefe eğitimi verebilecek bir donanımda olma
4.Mantık ilkeleri doğrultusunda tutarlı bir şekilde düşünebilme
5.Felsefe Tarihinin bilgisine sahip olma ve felsefe tarihinde geçen bir konu veya sorun üzerinde fikir yürütebilme
6.Felsefe tarihinin değişik periyotlarında yazılmış felsefi bir metni okuma, anlama ve yorumlama
7.Etik değerleri benimsemiş ve bunların çeşitli meslek gruplarındaki uygulamaları hakkında bilgi sahibi olma
8.Bilimin genel özellikleri ve bilim tarihi hakkında bilgi sahibi olma, bilimin, bilimsel kuramların ve bilimsel sorunların doğası hakkında felsefi bir bakışa sahip olma
9.İnsan haklarını bilme, benimseme ve insan haklarına ilişkin bilincin yaygınlaşmasına katkıda bulunma
10.Alanla ilişkili klasik dilleri veya bir yabancı dili felsefe metni okuyabilecek düzeyde bilme
11.Sosyoloji ve Psikoloji gibi yakın disiplinlere ilişkin temel akımlar, kuramlar ve sorunlar hakkında kanaat sahibi olma
12.Siyasetle ilgili sorunların felsefi yönü hakkında bilgi sahibi olma ve bunlarla ilgili düşünce üretebilme
13.Çağdaş akımlar ve düşünceleri bilme ve bunlarla ilgili güncel tartışmalardan haberdar olma.
14.Türk-İslam düşüncesi ve felsefesi hakkında bilgi sahibi olma
15.Sanat ve sanatın çeşitli alanlarının felsefeyle ilişkisi hakkında bilgi sahibi olma
16.Felsefi bir konu ve sorun üzerine sunum yapabilme veya bilimsel çalışma yapabilme .
17.Din, iman ve tanrı gibi metafizik konularda felsefi bilgi ve bakış açısına sahibi olmak
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu