Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Osman ÜLKÜ
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Hacer Sibel ÖZDEMİR
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Nurdan AKBULUT
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Arş. Gör. Mükerrem KÜRÜM
Erasmus Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Nurdan AKBULUT
Farabi Değişim Koordinatörü
Arş. Gör. Mükerrem KÜRÜM
Mevlana Koordinatörü
Bölüm bünyesinde Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri, bölümün kurulduğu yıldan bu yana; eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gerek akademik faaliyetler gerekse öğrencilerin uygulama yapması amacıyla farklı tarihlerde ülkemizin çeşitli yerlerinde kazı, yüzey ve müze araştırmaları yapmaktadırlar. Bunun yanında öğrencilere yine bu alanlarla alakalı mesleki seçmeli dersler ve kendi tercihlerine göre seçmeli dersler sunulmaktadır. Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Tarihçesi
1992 yılında Adnan Menderes Üniversitesi açılmış, 1993 yılında Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü kurulmuştur. 2002 yılında YÖK’ün 5467 sayılı kararı ile Sanat Tarihi Bölümü Arkeoloji Bölümünden ayrılarak bağımsız bir bölüm haline gelmiştir. Bölümümüz 2009–2010 eğitim-öğretim yılından itibaren lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora programları henüz yoktur. Sanat Tarihi Bölümü, kendi alanında ulusal ve uluslararası nitelikli platformlarda (kazı, araştırma, sempozyum vb.) işbirliği yapmaktadır. Yurt içi ve dışından gelen araştırmacıların bölgedeki çalışmalarına da desteklerini sürdürmektedir.
Misyon
Bölümümüz uzman Sanat Tarihçiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Vizyon
Arkeolojik alanların ve anıtların korunması. Arkeolojik kazı ve araştırmalar yaparak raporlarını yayınlamak. Anadolu tarihi ve kültürü adına araştırmalar yürütmektir.
Amaç
Arkeolojik kentlerin ve anıtların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması, müze ve arşiv yönetimi amaçlanmaktadır.
Fiziki Altyapı
Lisans programı için tam donanımlı bir sınıf mevcuttur. Öğrencilerin çalışma alanlarıyla ilgili katılabilecekleri bölüm öğretim üyelerinin yürüttüğü araştırmalar bulunmaktadır.
Teknik Altyapı
3 adet multimedya sınıfı, 1 adet bilgisayar laboratuarı, Kampüs kütüphanesi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu