Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
İşletme - Normal Öğretim
İşletme (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, bünyesindeki 9 Bölüm altında halihazırda 7 programda 4 yıllık lisans öğretimi yapan bir kurumdur. Aynı zamanda 12 lisansüstü program, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak, Fakülte'deki akademik personel tarafından koordine edilerek yürütülmektedir. Fakültede uygulanan eğitim öğretim sistemine ait hukuki altyapı, esas itibariyle "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na" ve "Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne" dayanır. Fakülteye LYS sınav sonucuyla, yatay ve dikey geçiş yoluyla ve yabancı uyguklu öğrenci kabulu yoluyla öğrenci kabul edilir. Her öğrenci akademik takvimde belirtilen tarihlerde, mevzuata uygun şekilde kayıt yenilemek zorundadır. Her öğrencinin bir "öğrenci danışmanı" vardır. Fakülte'de bir öğretim yılı, güz ve bahar olmak üzere iki yarı dönemden oluşur. Fakültede sınav takvimi yıllık olarak bir önceki yılın Nisan ayı içinde belirlenir ve ilan edilir. Öğretim dili genel olarak Türkçe'dir. Ayrıca Erasmus Öğrenci Değişim Programıyla gelen yabancı uyruklu öğrenciler için İngilizce sınıflar açılmaktadır. Fakülte'de dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülür. Hem yerel hem de AKTS kredisi uygulaması vardır. Ders eşdeğerliği, kredi aktarımı, sınavlar, notlar ve değerlendirme, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ne göre yapılır. Notlar 100 üzerinden verilir. Öğrencinin ders geçebilmesi için, 100 tam not üzerinden yapılan değerlendirmenin sonucunda ağırlıklı ortalama biçiminde hesaplanan notun, lisans programlarında 60, yüksek lisans programlarında 70 ve doktora programlarında 75 olması gerekir. Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde notların 100'lük sistemden diğer not sistemlerine ne şekilde dönüştürüleceği gösterilmiştir. Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarından birini tamamlayan her öğrenciye "lisans diploması" verilir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar arası geçiş veya değişim bulunmamamaktadır. Ancak Erasmus ve Farabi programlarıyla üniversitelerarası değişim mümkündür.
Kazanılan Derece
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme alanında Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Öğrencilerin bölüme kabulü için aşağıda belirtilen koşullardan birinin olması gerekir: a) ÖSYM tarafından programa yerleştirilmiş olmak, b) Yatay ve dikey geçişlerde gerekli koşulları taşımak, c) Yabancı uyruklu öğrenci kabulü için gerekli koşulları taşımak.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Ders Muafiyeti: Dikey ya da Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders muafiyeti yapılabilmektedir. Ders Saydırma: Dikey ya da Yatay Geçişle gelen öğrencilere krediler ve dersin içeriği uyduğu takdirde ders saydırma yapılabilmektedir. Ayrıca başka üniversitelerde yaz okulunda ders alınması halinde kredi ve dersin içeriği uyması koşuluyla ders saydırması yapılabilir.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Mezun olabilmek için gereken en az AKTS kredisi? Bölümden mezun olabilmek için en az 240 AKTS kredisi aranmaktadır. Mezun olabilmek için gereken en az not ortalaması? Bölümden mezun olabilmek için 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması şartı aranmaktadır.
Program Profili
İşletmeler bir ülkenin ekonomik sisteminde temel bir rol oynarlar. İşletmecilik eğitimi hızla değişen küresel bir çevrede faaliyet gösteren işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmelerini sağlayan bilgi ve becerileri kazandırır. Bu bağlamda işletmecilik öğrenimi kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlayacak doğru kararların alınması, stratejik yönetim , pazarlama, finansman, muhasebe, insan kaynakları ve çağdaş yönetim teknikleri ile ilgili süreçleri ele alır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü; Yönetim ve Organizasyon, Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Üretim Yönetimi ve Pazarlama ve Ticaret Hukuku anabilim dallarından oluşmuştur. Bölümümüzün programları anabilim dalları konularını kapsayan zorunlu derslerle, öğrencilerimizin 3.sınıftan başlayarak tercih yapabilecekleri çok sayıda seçmeli dersten oluşmuştur. Derslerin içeriği, öğrencilerimizin teorik ve uygulamalı işletmecilik bilgisi elde edebilmelerine, işletme problemlerini çözümleyebilmelerine ve analitik düşünmelerine olanak sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız sanayi kuruluşlarının yanı sıra hizmet sektöründe bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma şirketleri vb özel sektör kuruluşlarında işe girebilirler. Ayrıca mezunlar pazarlama,üretim,personel yönetimi,muhasebe,bütçe planlama ve finansman alanlarında çalışabilirler. Özel söktürün yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarında da çalışma olanağı da bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yüksek bir transkripte sahip olmak ve alttan aldığı başarısız dersi bulunmamak.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Öğrenciler her ders için bir ara sınav, ve bir yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 40 ve yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir.
Mezuniyet Koşulları
Derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler, mezun olmaya hak kazanırlar.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu