Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Yöneticileri
Prof. Dr. Hatice EROL
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Sema OĞLAK
Bölüm Başkan Yardımcısı
Birim Koordinatörleri
Prof. Dr. Sema OĞLAK
Erasmus Değişim Koordinatörü
Prof. Dr. Hatice EROL
Farabi Değişim Koordinatörü
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, sosyal politika, sosyoloji, psikoloji, çalışma ekonomisi ve iş ve sosyal güvenlik hukuku gibi sosyal bilimlerin bir çok dalını içine alan disiplinler arası bir alandır. Bu kapsamda, çalışma yaşamını sosyal politika, hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji ve yönetim gibi sosyal bilimlerin çeşitli disiplinleri ışığında incelemekte ve bu doğrultuda eğitim ve öğretim sunmaktadır.
Tarihçesi
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı 2005 yılında kurulmuş, 2012 yılında da ilk öğrencilerini kabul etmiştir.
Misyon
Toplumun üretim paylaşımla ilgili sorunlarını birbirinden ayrılmaz bir bütünün iki farklı yüzü olarak algılayan,çalışma hayatı ile ilgili değişim ve dönüşümleri kavrayan çalışanın refah ve huzurunun sağlamaya yönelik tedbirleri iş yerinin verimlilik ve rekabet gücünü artırmaya yönelik tedbirlerle birlikte düşünen çalışma ekonomistleri yetiştirmektir.
Vizyon
Değişimin ve dünyayla bütünleşmenin kaçınılmaz bir gelişme olduğu gerçeğinden hareketle işgücü piyasası tarafından talep edilen vasıflara uygun nitelikli çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip insan gücünü yetiştirmekte Türkiye'nin önde gelen ve öncelikle tercih edilen bölümlerinden biri olmaktır.
Amaç
Bu bölüm çalışma ekonomisi ve endüsti ilişkiler alanında gerekli nitelikli işgücü yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fiziki Altyapı
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Nazilli'ye 20 dakika mesafeli İsabeyli'deki, üç bloklu 26 bin metre kare kapalı alanı bulunan ana binasında, 15 adet amfiye, 8 sınıfa, internete sürekli bağlı 2 bilgisayar laboratuvarına, 1 kütüphaneye, 1 kantine, 1'er adet öğrenci ve personel yemekhanesine ve 64 adedi akademik personele tahsisli toplam 80 çalışma odasına sahiptir. Ayrıca ana binanın hemen yanındaki 500'er öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak hizmet vermektedir
Teknik Altyapı
Fakültedeki bilgisayar ve internet altyapısı, her çalışma odasında var olan masaüstü ve diz üstü bilgisayarlar aracılığıyla, akademik ve idari personele 24 saat hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş; akademik bilimsel yayınlara kesintisiz erişim sağlanmıştır. Öğrenciler aynı imkana, öğretimin devam ettiği süreler içinde açık olan bilgisayar laburatuvarları yardımıyla kavuşturulmuştur. Fakülte çevresinde bulunan özel kafe ve işletmelerdeki kablosuz internet erişimi, öğrenciler tarafından çok yoğun olarak kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu