Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Öğretim Planı
1. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
1. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Genel Matematik I
MAT173
Zorunlu 3 0 5
İngilizce Dil Becerileri I
YD101
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I
AI101
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili I
TD101
Zorunlu 2 0 2
Hukukun Temel Kavramları
SBK103
Zorunlu 2 0 4
Sosyal Bilimlere Giriş (servis)
SBK506
Zorunlu 3 0 4
Ekonomi Bilimine Giriş I
ECON101
Zorunlu 3 0 5
Sosyal Psikoloji
ÇEKO101
Zorunlu 3 0 6
2. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
2. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 30
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İngilizce Dil Becerileri II
YD102
Zorunlu 2 0 2
Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II
AI102
Zorunlu 2 0 2
Türk Dili II
TD102
Zorunlu 2 0 2
Medeni Hukuk
SBK104
Zorunlu 2 0 4
Anayasa Hukuku (servis)
SBK505
Zorunlu 3 0 4
Ekonomi Bilimine Giriş II
ECON102
Zorunlu 3 0 5
İstatistik
ISL329
Zorunlu 3 0 5
Çalışma Psikolojisi
ÇEKO102
Zorunlu 2 0 6
3. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
3. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 17
3. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 9
3. Yarıyıl - Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Borçlar Hukuku
SBK315
Zorunlu 2 0 3
Kamu Maliyesi (servis)
MLY501
Zorunlu 3 0 4
Mikroekonomik Analiz
ECON201
Zorunlu 3 0 5
Muhasebe I
ISL105
Zorunlu 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Çalışma Sosyolojisi
ÇEKO201
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Gelir Dağılımı ve Yoksulluk
ÇEKO215
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sosyal ve Siyasal Düşünceler Tarihi
ÇEKO217
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Çalışma Etiği
ÇEKO219
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Kamu Sektöründe Çalışma İlişkileri
ÇEKO221
Bölüm Seçmeli 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Siyaset Bilimi
SBK105
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
İdare Hukuku (servis)
SBK501
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Genel İşletme
ISL111
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Akademik Türkçe
TD200
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 2
4. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
4. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 18
4. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersler Bölüm Seçmeli 8
4. Yarıyıl - Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Muhasebe II
ISL106
Zorunlu 3 0 5
Bireysel İş Hukuku
ÇEKO204
Zorunlu 3 0 4
Makroekonomik Analiz
ECON202
Zorunlu 3 0 5
Ticaret Hukuku
ISL207
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Örgüt Sosyolojisi
ÇEKO220
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yönetim Psikolojisi
ÇEKO222
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çalışma Yaşamında İnsan İlişkileri
ÇEKO224
Bölüm Seçmeli 2 0 4
İşgücü Piyasasında Enformalleşme
ÇEKO226
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Yönetim ve Organizasyon
ISL305
Bölüm Seçmeli 3 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin İktisadi ve Mali Yapısı
MLY308
Bölüm Dışı Seçmeli 2 0 4
Kamu Yönetimi (servis)
SBK502
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Vergi Hukuku
MLY502
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Pazarlamaya Giriş
ISL205
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
5. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
5. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 18
5. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 8
5. Yarıyıl - Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri Bölüm Dışı Seçmeli 4
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Toplu İş Hukuku
ÇEKO305
Zorunlu 3 0 5
Para Teorisi ve Politikası
ECON360
Zorunlu 3 0 5
Sosyal Güvenlik Hukuku I
ÇEKO303
Zorunlu 3 0 4
Çalışma Ekonomisine Giriş
ÇEKO301
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Yeni Endüstri İlişkileri
ÇEKO309
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Personel Yönetimi
ÇEKO321
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çalışma İlişkileri Tarihi
ÇEKO323
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Uluslararası Emek Göçü
ÇEKO319
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Finansal Yönetim
ISL303
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Kıymetli Evrak Hukuku
ISL313
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Finansal Ekonomi
ECON309
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
Ekonometri
MLY206
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Bilgi Yönetimi
UTIF102
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 4
6. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
6. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 17
6. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 8
6. Yarıyıl - Bölüm Dışı Seçmeli Dersleri Bölüm Dışı Seçmeli 5
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Sosyal Politika
ÇEKO304
Zorunlu 3 0 4
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
ÇEKO316
Zorunlu 3 0 5
Sosyal Güvenlik Hukuku II
ÇEKO306
Zorunlu 3 0 4
Çalışma Ekonomisi
ÇEKO302
Zorunlu 3 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İleri Ofis Uygulamaları
ENF170
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ücret Teorisi ve Politikası
ÇEKO312
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ergonomi ve Verimlilik
ÇEKO310
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Toplam Kalite Yönetimi
ÇEKO314
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı
SBK310
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Güncel Ekonomik Sorunlar
ECON408
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Uluslararası İktisat
ECON350
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
Girişimcilik
ISL325
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
İcra ve İflas Hukuku
SBK419
Bölüm Dışı Seçmeli 3 0 5
7. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
7. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 18
7. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Avrupa Birliği ve Sosyal Politika
ÇEKO403
Zorunlu 3 0 5
Endüstri İlişkileri
ÇEKO407
Zorunlu 3 0 5
Ceza Hukuku
SBK306
Zorunlu 2 0 5
Çalışma Yaşamında İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
ÇEKO425
Zorunlu 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
İstihdam Politikaları ve İşgücü Piyasaları
ÇEKO409
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Türkiyede ve Dünyada Sendikacılık
ÇEKO411
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mesleki Yabancı Dil I
ÇEKO415
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Endüstriyel Demokrasi
ÇEKO419
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Çevre Politikaları
ÇEKO421
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Devlet ve Çalışma Yönetimi
ÇEKO423
Bölüm Seçmeli 2 0 4
8. Yarıyıl
Ders Adı Ders Türü AKTS
8. Yarıyıl - Zorunlu Zorunlu 18
8. Yarıyıl - Bölüm Seçmeli Dersleri Bölüm Seçmeli 12
Toplam AKTS Puanı   30
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Seminer
ÇEKO404
Zorunlu 3 0 4
Kamu Ekonomisi (servis)
MLY504
Zorunlu 3 0 4
Türkiye Ekonomisi
ECON401
Zorunlu 3 0 5
Bireysel İş Hukuku Uygulamaları
ÇEKO402
Zorunlu 2 0 5
Ders Adı Ders Türü Teori Uyg. AKTS
Özel Sigortacılık Uygulamaları
ÇEKO406
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Sosyal Planlama
ÇEKO408
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Mesleki Yabancı Dil II
ÇEKO420
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar
ÇEKO410
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Küreselleşme ve Emek
ÇEKO412
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Hükümet Dışı Kuruluşlar
ÇEKO414
Bölüm Seçmeli 2 0 4
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu