Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz ÇARDAK
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Prof. Dr. Ayşe Demet KARAMAN
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz YILDIZ AKGÜL
Bologna (AKTS/DE) Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz YILDIZ AKGÜL
Erasmus Değişim Koordinatörü
Doç. Dr. Filiz YILDIZ AKGÜL
Staj Koordinatörü
Süt Teknolojisi Bölümü ülkemiz süt endüstrisi için, süt üretiminin artırılması, süt ve ürünlerinin üretimi ve kalitesinin korunması, süt işletmelerinin kurulması ve organize edilmesi, süt yan ürünlerinin değerlendirilmesi gibi konularda yeterli teknik bilgiye sahip mühendis düzeyinde teknik eleman yetiştirmektedir.
Tarihçesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 27.06.1987 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş, 11.07.1992 tarihinde ise Adnan Menderes Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemiz bünyesinde faaliyet gösteren Gıda Mühendisliği Bölümü Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)’ün 28.12.2011 tarihli kararı ile Mühendislik Fakültesine aktarılmış ve yine aynı tarih ve sayılı karar ile Fakültemizde Süt Teknolojisi Bölümü açılmıştır.
Misyon
Uluslararası gelişmelerden destek alarak ülkemiz Süt Endüstrisi’ni çağdaş seviyeye çıkartmak amacıyla Süt Teknolojisi alanında uygulama odaklı bir eğitim gerçekleştirerek gelişen teknolojilere uyum sağlayabilen, bilgi ve beceriyle donatılmış Ziraat Mühendisi yetiştirmektir.
Vizyon
Yerleşke alanı içerisinde özel sektörün de desteklediği, öğrencilerin uygulamalı eğitimine de destek olacak pilot tesis inşa etmek. Süt ve ürünleri çeşit ve kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızla Ankara ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölüm’leri yanında yer alarak ülkemiz süt sektörünün gelişmesinde üzerimize düşen görevi başarıyla yerine getiren bir bölüm olmak.
Amaç
1. Süt endüstrisinin ihtiyaç duyduğu yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik eleman yetiştirmek, 2. Sütün insan sağlığı ve gelişmesi için öneminin öğrencilere aktartılması, 3. Ticari anlamda üretilen çiğ sütün modern teknolojilerle işlenmesinin öğretilmesi, 4. Süt endüstrisindeki son gelişmelerin öğrencilere aktarılması, 5. Süt teknolojisi bölümünün yapılandırılması sürecini hızlandırmak ve akademik kadroyu güçlendirmek, 6. Lisansüstü öğretim programının açılmasını sağlayarak konusunda uzman yeni bireyleri bölüme veya sektöre kazandırmak, 7. Ulusal ve uluslar arası etkinliklerle tanınır ve anılır bir kurum olabilmek amacıyla diğer kurumlarla iletişimi devamlı kılmak ve dışa dönük yapıya sahip olmak, 8. Bilimsel araştırmalarla ses getiren bir birim olmak.
Fiziki Altyapı
Fiziksel ve teknik alt yapının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Teknik Altyapı
Fiziksel ve teknik alt yapının geliştirilmesi çalışmaları devam etmektedir.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu