Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği - Normal Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü Programında yer alan derslerin % 65’i Teorik % 35 uygulamalı dersleri içermektedir. Derslerin dağılımında ise % 10 seçmeli dersler yer almaktadır.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Programlar Arası Değişim ve Geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği alanında Lisans Diploması" derecesi alırlar.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı‟ndan (YGS) yeterli puanı almış olması gerekir. Fiziksel Beceri Yetenek sınavından başarılı olması gerekmektedir
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Öğretim programında var olan ve alması gereken zorunlu ve seçmeli dersleri daha önce almış ve başarılı olan öğrenciler bu derslerden muaf tutulurlar.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan 163 ulusal kredilik (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
Program Profili
Program Yök tarafından belirlenmektedir. 4 sene ve 8 yarıyıldan oluşmaktadır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Dört bölümden oluşan yüksek okulumuzun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, Milli Eğitimi Bakanlığına bağlı okullarda ve özel okullarda Beden Eğitimi Öğretmeni olarak, seçmeli derslerden dolayı almış oldukları antrenörlük belgesi ile antrenörlük görevi yaparlar.
Üst Derece Programlara Geçis
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından en az 55 (%50), yabancı dil sınavından 50 (%25) puan almaları ve yapılan mülakat sınavından 60 (%25) almaları ve toplam 65 puan almak koşuluyla yüksek lisans programlarında öğrenim görebilirler.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
Bölümümüzde, kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve uygulamaları aşağıda belirtildiği şekilde iki ana bölümden oluşmaktadır. Vize Sınavları (% 40) Teorik Derslerde: Yazılı + Sözlü Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik Final Sınavları (% 60) Teorik Derslerde: Yazılı + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Uygulamalı Derslerde: Uygulama + Teorik + Proje-Ödev (Sözlü ve yazılı) Yapılan bütün sınav değerlendirmeleri öğrenmeyi tam olarak ölçememektedir. Kullanılan ölçme değerlendirme uygulamaları amaç ve hedeflerle karşılaştırıldığında %60-70 düzeyinde geçerlidir.
Mezuniyet Koşulları
Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu