Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Beden Eğitimi öğretimine uygun planlama yapabilme ve öğrenme ortamları düzenleyebilme becerisi
2.Beden Eğitimi öğretim sürecine uygun araç-gereç ve kaynakları kullanabilmek
3.Okul takım çalışmalarını planlayabilmek
4.Beden Eğitimi öğretiminin amaçlarının gerçekleştirilmesi sürecinde teknolojik kaynakları kullanabilmek
5.Beden Eğitimi öğretiminde özel eğitime gereksinim duyan ve özel gereksinimli öğrencilere yönelik planlamalar yapabilme becerisi
6.Beden Eğitimi dersine katılan öğrencilerin temel ve özelleşmiş hareket bilgi ve becerilerini geliştirebilmek
7.Beden Eğitimi dersini alan öğrencilerde düzenli fiziksel etkinlik ve sağlıklı yaşam bilinci oluşturabilmek
8.Öğrencilerin müsabakalara katılımını ve çalışmalarının yürütülmesini sağlayabilme becerisi
9.Öğrencilere spor ve spor organizasyonları bilinci ve sevgisi kazandırabilme becerisi
10.Beden Eğitimi dersi öğretiminde eğitsel oyunları etkili kullanabilmek
11.Beden Eğitimi dersine yönelik yapacağı ölçme ve değerlendirme faaliyetlerini planlayıp uygulayabilmek
12.Öğrencilerin bedensel gelişimlerini belirleyebilmeye yönelik yapılan ölçme sonuçlarını yorumlama ve geri bildirim sağlayabilmek
13.Ulusal bayram ve törenlerin yönetim ve organizasyonunu yapabilme becerisi
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu