Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Genel Bilgiler
Birim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Nihal TAŞKIRAN
Erasmus Değişim Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nihal TAŞKIRAN
Mevlana Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Nihal TAŞKIRAN
Staj Koordinatörü
1992 yılında kurulan Söke Sağlık Yüksekokulu 2011 yılında açılmış olup 2012 yılından itibaren hemşirelik bölümüne alınan 50 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır.
Tarihçesi
Sağlık Yüksekokulu 1992 yılında kurulan bir okul olmakla birlikte hemşirelik bölümünün açılması 2011 yılında gerçekleşmiştir. Ocak ayında (2011) ilk olarak okulun müdürü ve sonrasında ise müdür yardımcıları vekaleten atanmışlardır. Nisan ayından (2011) itibaren de üç öğretim elemanı, sonrasında da Şubat 2012’de üç öğretim üyesinin atamaları yapılmıştır. Yüksekokulumuz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında hemşirelik eğitimine başlamıştır.
Misyon
Bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde, çağdaş evrensel ölçülerde, bilimsel gelişmelere dayalı, bilgi üreterek, bilim dünyasına katkıda bulunarak, toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak için, insan haklarına ve etik değerlere saygılı, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, değişim yaratabilen, donanımlı, otonomi sahibi ve lider düzeyde hemşireler yetiştirmek.
Vizyon
Üniversitemizin misyonu, amacı, ilkeleri ve stratejik hedefleri doğrultusunda, hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini bilen ve kullanabilen, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, bilim dünyası ile ilişkili ve dünya standartlarında rekabet edilecek akademisyen ve hemşirelerin yetiştirildiği model oluşturacak örnek bir eğitim ve araştırma bölümü olmak.
Amaç
Bölümün açılmasındaki amaç ülkemizde ciddi bir sorun olarak var olan hemşire sayısındaki açığın azaltılmasına katkıda bulunmak, kaliteli sağlık bakımının verilmesinde etkin rolü olan sorumluluk bilinci yüksek, araştırmacı, sorgulayan, problem çözme becerisi yüksek, etik ilkelere bağlı, analitik düşünme becerisi olan, yenilikçi, holistik bakış açısı olan, değişim yaratabilen ve eleştirel düşünebilen hemşireler yetiştirmektir.
Fiziki Altyapı
Yüksekokulumuzun yer aldığı bina Söke İşletme Fakültesi’ne aittir ve 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından kullanılmaktadır. Bina 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle Söke İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Batı Koordinatörlüğü ve Söke Sağlık Yüksekokulu tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Teorik dersler için gerekli olan derslikler, konferans salonu, laboratuar gibi eğitim alanları İşletme Fakültesi, Yabancı Diller Batı Koordinatörlüğü, Söke Sağlık Yüksekokulu ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından ortak kullanılmaktadır. Söke İşletme Fakültesi’ne ait olan binada yer alan tüm eğitim alanları, teknik donanım ve kullanılan sarf malzemeler geçici süre ile Söke Sağlık Yüksekokulu öğretim elemanlarına da tahsis edilmiştir. Söke İşletme Fakültesi’ne ait binada kendi binamıza geçinceye kadar kullanacağımız iki adet konferans salonu bulunmaktadır. Burada öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak her türlü panel, seminer, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesinin yanısıra öğrencilerin bireysel ya da grup çalışmaları sonucunda çeşitli sanatsal faaliyetleri sergileyebilecekleri bir alan da sağlanmıştır. Yüksekokulumuza ait bir bina olmadığı için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlayan öğrencilerin eğitimi için İşletme Fakültesi’ ne ait olan derslik, laboratuar, kantin ve kafeterya gibi alanlar kullanılmaktadır. Şu anda Söke Sağlık Yüksekokulu’nda görevli öğretim elemanlarının kullandığı odalar da Söke İşletme Fakültesi’nin binasında yer alan odalardır. Yüksekokulumuza kullanılmak üzere tahsis edilmiş bir araba bulunmamaktadır. Yüksekokulumuzun geçici olarak yer aldığı Söke İşletme Fakültesi binasının bulunduğu yere merkezden üç numaralı minibüs ile ulaşım sağlanmaktadır. Söke’de öğrencilerin eğitimi ve staj uygulamaları için fırsat sağlayacak kurum Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’dir. Öğrenciler ayrıca ikinci ve üçüncü sınıfta bahar döneminin sonunda toplamda 40 gün yaz stajı yapabileceklerdir (Bu stajların en az birini Üniversite Hastanesi’nde yapma koşulu ile).
Teknik Altyapı
Yüksekokulumuza ait bir bina olmadığı için 2012-2013 eğitim-öğretim yılında başlayan öğrencilerin eğitimi için İşletme Fakültesi’ ne ait olan derslik, laboratuar, kantin ve kafeterya gibi alanlar kullanılmaktadır.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu