Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Konaklama İşletmeciliği - Normal Öğretim
Konaklama İşletmeciliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Öğrencilerimiz bir yıl süreli yabancı dil (İngilizce) hazırlık öğrenimi almaktadırlar. Hazırlık öğrenimi Aydın ili Merkezinde bulunan Yabancı Diller Yüksekokulunda verilmektedir. Konaklama işletmeciliği bölümünde hazırlık öğrenimi hariç, eğitim süresi 4 yıldır ve YGS-6 Puanına göre yerleştirme yapılmaktadır. Öğrencilerimize birinci sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Japonca ve Rusça dilleri seçmeli olarak sunularak öğretilmektedir. Diğer yandan öğrenciler 4. ve 8. yarıyılda 24 kredilik derslerini konaklama işletmelerinin farklı departmanlarında uygulamalı eğitim olarak alırlar. Ders Programlarımızın Avrupa Kredi Transfer Sistemi'ne uyarlanması 2011-2012 Öğretim yılında gerçekleştirilmiştir.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Turizm sektörünün konaklama tesislerinin işletilmesi alanında ihtiyaç duyduğu profesyonel yönetici adaylarını çağdaş bilgiler ve uygulamalar yardımı ile yetiştirmek, öğrencilere geleceğin bilinçli meslek mensupları niteliği kazandırmaktır.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarimiz her tur konaklama isletmelerinde kariyer olanagi bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Konaklama İşletmeciliği programından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav,1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavının %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
Yok
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu