Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Akademik Bilgiler
Eğitim - Öğretim Türü
Yiyecek İçecek İşletmeciliği - Normal Öğretim
Yiyecek İçecek İşletmeciliği (İÖ) - İkinci Öğretim
Eğitim Öğretim Sistemi
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği Bölümü, bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminden sonra, dört yıllık lisans eğitimiyle Yiyecek-İçecek işletmelerinde çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren seçmeli ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, Rusça veya Japonca dillerinden birisini seçerek dört yıl boyunca ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaktadırlar. Ayrıca, AB Eğitim Programları çerçevesinde, okulumuz işbirliği içinde olduğu ülkelerle Erasmus programı çerçevesinde yapılan öğretim elemanı ve öğrenci değişimi ile öğrencilere mesleki eğitim imkanı sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz eğitimleri esnasında yiyecek-içecek işletmelerinde kullanılan paket programın dışında teorik derslerle edindikleri bilgileri yaptıkları 75’er günlük tanıma ve uygulama stajları ile uygulama fırsatı bulmaktadırlar.
Programlar Arası Değişim ve Geçiş Koşulları
Üniversite Senatosu tarafından alınan kararlar doğrultusunda programlar arası değişime izin verilmektedir.
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
Kayıt ve Kabul Koşulları
Kabul ve kayıt için; Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksekokula yatay/dikey geçişlerde Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.
Yeterlilik Koşul ve Kuralları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 100 üzerinden en az 60 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur
Program Profili
Bölümün amacı, Yiyecek-İçecek işletmelerinde orta ve üst kademe yönetim kadrolarında çalışmak üzere yabancı dil bilen, temel işletmecilik bilgileriyle donatılmış, Yiyecek-İçecek sektörünün yapısını ve Yiyecek-İçecek işletmelerinin işleyişine vakıf ve bu işletmeleri yönetebilmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip, sorunları ve nedenlerini tespit edip çözüm getirebilen kalifiye personel yetiştirmektir.
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarimiz yiyecek icecek isletmeleri tarafindan istihdam edilmektedirler.
Üst Derece Programlara Geçis
Yiyecek İçecek İşletmeciliği programından başarı ile mezun olan öğrenci, Yüksek Lisans ve Doktora için gerekli koşulları yerine getirerek Lisansüstü programlarda öğrenim görebilir.
Sınavlar, Ölçe ve Değerlendirme
1 Yarıyılda 1 Ara Sınav,1 Yarıyıl Sonu Sınavı ve Bütünleme sınavı olmak üzere toplam 3 sınav yapılır. Ara sınavın %40’ı, Yarıyıl Sonu/Bütünleme Sınavının %60’ı alınarak öğrencinin başarı notu hesaplanır. 100 üzerinden 60 ve üzeri not alan öğrenci başarılı kabul edilir.
Mezuniyet Koşulları
Mezun olabilmek için öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi’nin ilgili maddelerinin hükümlerini yerine getirmeleri gerekir
Staj Durumu
var
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu