Bilgi Paketi / Ders Kataloğu
Program Çıktıları
1.Bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
2.Analitik ve eleştirel düşünce yeteneği kazanmak
3.Yaşam boyu yeni bilgi ve beceriler kazanma gerekliliği
4.Turizm sektörü ile ilgili temel kavramları bilmek.
5.Turizm ile doğal, kültürel ve sosyal çevre ilişkileri bilincine sahip olmak
6.6Alanında güncel konular ve yapılan araştırmaları takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgine sahip olmak
7.İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
8.Ekip çalışması yapma becerisine sahip olmak.
9.Alanında bilişim teknolojilerini iyi düzeyde kullanabilme becerisine sahip olmak.
10.Alanında yönetsel bilgi birikimi ve beceriye sahip olmak.
11.Turizm endüstrisinin gerektirdiği insan ilişkileri ve davranışları konusunda yetkin olmak.
12.Alanında trendleri takip edebilmek.
13.Yiyecek içecek işletmeciliği alanında girişimcilik ve işletme kuruluş işlemleri konularına hakim olmak.
14.Mesleğinin gerektirdiği konularda bilgi ve beceri sahibi olmak.
15.Yiyecek içecek işletmelerinde kullanılan PC donanım ve ekipman hakkında bilgi sahibi olmak ve kullanabilmek.
16.Yiyecek içecek işletmelerinde sorunları saptama, çözümüne yönelik kararlar alma ve uygulama becerisine sahip olmak.
Adnan Menderes Üniversitesi - Bilgi Paketi / Ders Kataloğu